Ja til sikker mobildekning og internett-tilgang for alle!

 

Vi krever sikker mobildekning og internettilgang for alle i kommunen!

Tilgang til internett og mobil er noe de fleste i dag tar for gitt. Vi bruker telefoner og datamaskiner i nesten alle sammenhenger, både til å lese avisen, sjekke sosiale medier, utføre betalinger, ringe, sende eposter, og jobbe. Likevel er det mange i kommunen som opplever dårlig eller fraværende dekning.


I avtalen mellom Telenor og Samferdselsdepartementet står det at alle i kommunen skal ha tilgang til offentlig telefontjeneste og kommunikasjonsnett. Hvorfor fungerer ikke dette i praksis? I realiteten er enkelte avskåret fra omverdenen og forhindret fra å få gjort nødvendige gjøremål. I "mobilskyggen" vil ikke signalene fra basestasjonen nå frem, selv om en befinner seg i sentrum av ei bygd.

Mobildekning og internettilgang er en viktig del av infrastrukturen, og en forutsetning for bosetting. Dårlig mobildekning og internettilgang kan være en sikkerhetsrisiko ved sykdom, ulykker og for eldre som er avhengig av trygghetsalarm. Mye undervisning foregår på nettet, og både næringsvirksomheter og selvstendig næringsdrivende er avhengig av nett for å kunne etablere seg. Dårlig dekning fører også til problemer med bruk av betalingsmåter som Vipps og bankterminaler.

Alle bør ha sikker tilgang til internett- og mobiltjenester uansett hvor de bor. Hvis utbygging av fibernett og bredbånd bare skal skje der teleoperatører og nettselskaper finner det økonomisk lønnsomt, vil mange av kommunens innbyggere få enda større problemer når fasttelefonen fases ut.

Lokale- og sentrale myndigheter må komme på banen, og stille krav til at denne delen av infrastrukturen må sikres for alle fastboende og næringsvirksomheter, slik det står i avtalen. God dekning er en forutsetning for levende bygder!

Vi vil at politikerne i kommunen sørger for at alle innbyggere og bedrifter
får sikker mobildekning og internettilgang!

 


Aud Stormoen, leder i Bakke Bygdekvinnelag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aud Stormoen, leder i Bakke Bygdekvinnelag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...