Ja til en ny Vaulen skole som ivaretar barnas behov!

Ny Vaulen skole er planlagt for 840 elever, på samme tomt som dagens skole. Statsforvalteren har fremmet innsigelse mot planene, blant annet på grunn av for lite uteareal.

Saken ligger til behandling hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Avgjørelsen tas antakelig i august.

Dette oppropet er for å gi KDD stemmen fra innbyggerne på Vaulen før de fatter en avgjørelse. Ved å signere på dette oppropet, støtter du vedlagte brev til KDD.  Brevet vil sendes 1. august.

Brevet vil også sendes til Stavanger kommune (vi vil kreve saken vurdert som et innbyggerinitiativ hvis vi når 300 signaturer).

Oppsummering av brevet:   

  • Størrelse og utforming på skolens uteareal har vesentlig innvirkning på barns fysiske aktivitetsnivå gjennom skoledagen. Regelmessig fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Norske barns fysiske aktivitetsnivå er urovekkende lavt. 
  • Ny Vaulen skole er planlagt med mindre uteareal per elev enn alle anbefalinger og kommunens egen arealnorm – og under smertegrensen for arealstørrelse som forårsaker problemer, ifølge en omfattende rapport fra 2019 bestilt av Helsedirektoratet.
  • Arealet – som allerede er mindre enn anbefalt – er delvis planlagt på taket av skolen. Rapporten bestilt av Helsedirektoratet viser at bruk av tak til uteareal er omdiskutert og bør unngås. Slikt areal kan ikke anses som en fullgod erstatning for areal på bakken.
  • Nye Vaulen skole planlagt for 840 elever vil sannsynligvis være overfylt allerede om få år. Allerede til høsten er elevtallet 722. Det er omfattende nybygging av boliger og generasjonsskifte på Vaulen. Kommunen har selv satt i gang en revisjon av sine prognoser for utvikling i elevtall. Deler av kommunen ser ut til å ha innsett at de kan ha feilberegnet.  
  • Om KDD tillater skolen bygget som planlagt, blir det en lettvint løsning som verken er god nok i dag, og som heller ikke løser problemet fremover i tid. Ved benyttelse av eksisterende tomt må ny skole bygges mindre enn foreløpig planlagt for å ivareta barnas behov. I tillegg må Stavanger kommune tenke nytt for å løse kapasitetsutfordringen for skoleelevene i området.
  • Oppgraderingen av Vaulen skole har vært kasteball i det politiske systemet i mange år. Er kommunen nå mer opptatt av å vise handlekraft enn å faktisk få bygget en god skole for fremtiden? Vi mener også at noe nå må skje kjapt – men det er uklokt å prøve å løse ett problem gjennom å skape nye.    

Les hele brevet ved å trykke på linken under her:

Brev til KDD - ny Vaulen skole


Håkon Kristoffer Lefébure og Ida Sjøthun - foreldre på Vaulen skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Håkon Kristoffer Lefébure og Ida Sjøthun - foreldre på Vaulen skole vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...