Ja til nærpoliti og forebygging! - Nei til nedlegging av Manglerud og Stovner politistasjon!

Oslo politidistrikt og Politidirektoratet har besluttet en sammenslåing av Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon til én politistasjon innen 2024. Manglerud politistasjon har i over 50 år bidratt med forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse i bydelene i Oslo sør-øst. Stovner politistasjon har virket på samme måte i snart 30 år. Politistasjonene er en høyt verdsatt ressurs i arbeidet med å bygge gode livsbetingelser for alle borgere i våre bydeler. Bydelsutvalgene i Oslo sør og øst har uttalt at lokal forankring og god kjennskap til lokale forhold er uhyre viktig med tanke på effektivt politiarbeid og da særlig med tanke på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Det er et omfattende samarbeid mellom bydelene og de lokale politistasjonene blant annet gjennom SALTO (Sammen skaper vi et trygt Oslo). Dette samarbeidet krever at det er gode personlige relasjoner, og at ansatte i bydelens tjenester og forebyggende politi kjenner hverandre. Det krever også at politiet har god kjennskap til hva som rører seg i bydelens ungdomsmiljøer, og at ungdomsmiljøene kjenner politiet. Større enheter vil bety mindre personlig kontakt og større fysisk avstand mellom politiet, innbyggerne og de ansatte i bydelen. Dette er det motsatte av hva som er behovet vårt i dag. Vi trenger nærpolitiet vårt! Nei til nedlegging!

Manglerud31.JPG


Hanne Eldby (SV), leder for oppvekstkomiteen i Østensjø.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Hanne Eldby (SV), leder for oppvekstkomiteen i Østensjø. vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...