Ja til kunnskap om tegnspråk inn i læreplanen i norsk!

fullsizeoutput_2bfd2.jpeg
Norsk tegnspråk inn i læreplanene i norsk.

Utdanningsdirektoratet har denne våren forslag til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole ute på høring. Høringsfristen er 18. Juni. Læreplanene er grunnlaget for hva barna skal lære på skolen. Hørselshemmede barns organisasjon (i det videre betegnet som Hhbo) mener at kunnskap om tegnspråk må inn i norskfaget på lik linje som de lærer om samisk og nabospråk. Skriv under om du er enig. 

Hhbo mener at elever i grunnskolen må lære noe om tegnspråk. Dette er viktig for at skolen i større grad skal kunne inkludere alle elever. Dette betyr ikke at alle elever skal lære seg språket tegnspråk i norskfaget, men norskfaget må innlemme og likestille tegnspråk med kompetansemål om samisk. Dette betyr at noen få kompetansemål gjennom opplæringsløpet gir elevene kunnskap om tegnspråk som språk.

Norsk tegnspråk er et av Norges offisielle språk. Læreplaner i og på tegnspråk er likestilte de ordinære og samiske læreplanene. Kompetansemål som handler om samisk finner vi i mange læreplaner, også i alle læreplanene for hørselshemmede. Vi finner ingenting om norsk tegnspråk i verken ordinære eller samiske læreplaner. Dette er vel ikke akkurat tegn på likestilling av språk og menneskene som bruker det?

Mange døve og hørselshemmede elever har opplæringen sin i og på tegnspråk.De aller fleste av disse elevene går integrert på nærskoler i sitt hjemmemiljø hvor majoriteten er hørende og snakker norsk. Tegnspråklige bor over hele landet. Døvekultur er også en del av den norske kulturen.

Høsten 2019 er det ventet en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. “Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.” regjeringen.no. Det burde derfor være selvfølgelig at alle elever lærer noe om og på norsk tegnspråk.

Læreplanene i fagfornyelsen bør være fremtidsrettet, inkluderende og tuftet på at verdigrunnlaget skal gjelde for alle. Vi foreslår derfor at det utarbeides kompetansemål som gir elevene kunnskap om norsk tegnspråk som språk og lærer håndalfabetet samtidig som de lærer alfabetet i lyd og skrift.

Skriv under på dette oppropet for kunnskap om norsk tegnspråk inn i norskfaget. Dette er nødvendig for en inkluderende og fremtidig skole.Underskriftene vil bli oversendt Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet 18. juni.

Du finner informasjon om hvordan du sender inn høringssvar til Utdanningsdirektoratet på vår Facebook-side:https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/?ref=bookmarks

 


Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook