Ja til flerbrukshall - nei til paviljonger!

Ikke sett opp midlertidige paviljonger – bygg heller flerbrukshall for Bryn skole! En flerbrukshall med klasserom vil imøtekomme skolens behov for en større gymsal, kommunens behov for flere klasserom og den manglende tilgangen en rekke lag og foreninger har til trenings- eller øvingslokaler.

Vis din støtte med å signere oppropet.

Bakgrunn

Bryn skole har opplevd vekst i elevmassen det siste tiåret og skolens arealer er allerede mer enn fullt utnyttet. I Skolebehovsplanen 2018-2027, foreslår derfor Utdanningsetaten å bygge en midlertidig paviljong der ballbingen står i dag. Den planlegges ferdigstilt allerede høsten 2018.

FAU ønsker derimot en permanent løsning, med et nytt bygg som både gir ny gymsal og flere klasserom. Vi ønsker en flerbrukshall, som også vil kunne ha rom for ungdomsklubb, idretten, musikken med mer. Bydelsutvalget i Alna har allerede støttet vår sak.

FAU skal møte Kultur- og utdanningskomiteen den 13. september. Vi trenger flest mulige underskrifter for å synliggjøre den brede støtten vi har blant foreldre, lokalbeboere m.fl. til at det bygges flerbrukshall istedenfor midlertidig paviljong.

FAU, lag og foreninger ønsker ikke flere midlertidige løsninger i vårt nærmiljø. Våre barn har allerede gått i en midlertidig barnehage (Teisenparken barnehage over 10 år) og dagens skolevei går over en midlertidig gangbro (Ulvenkrysset over 34 år). Bryn skole har tidligere erfaringer med brakkeløsninger som ble stående i ca. 40 år. Løsningen som skisseres av Utdanningsetaten er i konflikt med dagens idrettsanlegg, grøntområder og lekeområder. En midlertidig løsning bidrar heller ikke til Oslo kommunes eget fokus på at skolebygg skal bidra til et godt bomiljø.

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook