Ja til filming av forelesninger på NHH

VIDEO I UNDERVISNINGEN (Litt langt, men verdt å lese)

 

Semesteret er i gang, og gradvis blir alle bachelorstudenter informert i forelesning om det ikke lengre filmes. Dette er noe flere studenter har reagert på, og noe vi i Studentutvalget tar videre.

 

Historikken her er at det i april ble fremlagt en rapport for Utdanningsutvalget om "Video i undervisningen". Denne rapporten ble tatt til orientering, og prorektor skulle ta innspillene i møtet til etterretning. Rapporten påpeker at GDPR må tas hensyn til, og at forelesere som filmer også må fokusere på hvordan de skal sikre oppmøte. Rapporten kommer på ingen måte frem til at filming av forelesninger må forbys. Dette var representanter fra Studentutvalget med på å vedta. Videre var vi også tilstede da rapporten ble løftet i Utdanningsutvalget, men så ikke for oss at vedtaket "Utdanningsutvalget tar rapporten til orientering, og prorektor bes om å ta innspillene i møtet til etterretning" skulle ende i det som praktisk talt er et forbud.

 

Status nå er at prorektor har tatt orienteringen til etterretning. Her har det ført til at prorektor for utdanning og programleder for bachelor har vedtatt at forelesninger på bachelornivå som utgangspunkt ikke skal filmes. Foreleser kan søke, med bakgrunn i pedagogiske årsaker, for å få filme sine forelesninger.

 

Vi i Studentutvalget ved NHH mener det er kritikkverdig at en orientering for et utvalg ender opp i et forbud fattet utenfor vår rekkevidde. Dette angår studentene i aller høyeste grad, og en beslutning vi absolutt skulle vært en del av.

 

Derfor har vi laget en underskriftskampanje. Den har som formål å se hvor stort ønsket er blant studentene for at forelesninger fortsatt skal filmes. For å sikre at det ikke florerer med falske signaturer vil du bli bedt om å oppgi e-postadresse dersom du ønsker å signere oppropet.

 

Rapporten kan leses under sak 9/19 her:

https://www.nhh.no/contentassets/a693f6c0c5394b5594db5579b4839a2d/komplett-innkalling-utdanningsutvalget-09.04.pdf

 

Referatet fra Utdanningsutvalget med vedtak kan leses under 9/19 her:

https://www.nhh.no/contentassets/a693f6c0c5394b5594db5579b4839a2d/protokoll-utdanningsutvalget-09.04.19.pdf

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jonas P. Ludvigsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...