Ja til ett nærskoleområde i Bærum!

129937481_3656571997712655_4765781575436184045_n.jpg

Vi ønsker at Bærums 10. klassinger skal kunne søke seg til alle skolene i Bærum, ikke bare nærskolen!

Politikerne i Viken ønsker et "nærskoleprinsipp". For skoleåret 2021/21 er konsekvensen av dette at det er postnummer som avgjør hva som er din nærskole. For de som ønsker studiespesialisering betyr det i praksis at nærskolen er:

  • Eikeli vgs for elever med postnummer Østerås, Hosle, Jar, Eiksmarka
  • Nadderud for elever med postnummer Haslum, Bekkestua, Høvik
  • Stabekk for elever med postnummer Fornebu, Lysaker, Snarøya Stabekk
  • Sandvika, Rosenvilde, Dønski eller Valler for elever med øvrige postnummer i Bærum (valgfritt mellom disse, da disse skolene er i samme nærskoleområde)

Endringene i inntaksordning er størst for tidligere Akershus. Skolene i Bærum har over tid utviklet sitt særpreg som elevene kjenner. Det kan være fagdag-organisering, mulighet til å velge idrettsfag eller kreative fag i tillegg til studieretningsfag, godt realfagstilbud osv. I år, med korona, får elevene ikke besøke skolemesse eller videregående skoler for å orientere seg. Skolene må også forberede seg på en ny type elever samtidig som de skal håndtere korona-pandemien. Vi mener det er urimelig og unødvendig å utsette både ungdommene og skolene for den ekstra påkjenningen en så omfattende omlegging av inntaket medfører. I tillegg har Regjeringen skapt usikkerhet rundt inntaket i 2022, slik at det kan bli radikalt forskjellig inntaksordning 3 år på rad. Det er verken bra for elever eller skoler.

Saken skal behandles i Fylkestinget 17. desember. Bli med å prøve å påvirke beslutningen ved å si ja til ett felles nærskoleområde i Bærum!

PS: For søkere til andre studieretninger enn studiespesialisering betyr postnummer-ordningen stort sett ingen ting...

PS2: Les kommentarene fra andre, så ser du at taperne hvis vi ikke får gjennomslag i denne saken ikke er politiske partier. Taperne er Bærumsungdom som ønsker seg studiespesialiering - fordi de ikke kan fortsette sammen med gamle venner, de ikke kan etablere seg i et nytt miljø, de kan ikke velge en bestemt skole, de får mer kronglete reisevei osv... Argumentene er mange, og disse ungdommene får ikke velge....


Marianne Moore Fossum, Eldri Naadland Holo, Kathinka Koch Sommerseth    Kontakt personen bak underskriftskampanjen