Trondheim Kommune og Idrettsrådet må tilrettelegge for aktivitet der folk bor

Vi mener Trondheim Kommune (TK) og Idrettskretsen i Trondheim må tilrettelegge for gratis halleie i de lokale idrettshallene ute i bydelene. Aktiviteten må opprettholdes der folk bor.

TK har gratis halleie for idrettslag, som i seg selv er meget positivt. Utfordringen er at TK pr i dag ikke kjøper tilstrekkelig med halltid der aktiviteten er størst.

TK og Idrettsrådet i Trondheim må se på behovet for halltid i de ulike bydelene og kjøpe halltid som gjenspeiler behovet. Aktivitet i eget nærmiljø er svært viktig. Positive gevinster er blant annet:

- Ivaretar fellesskapet i bydelen
- Bygger sterkere barnefellesskap
- Øker rekrutteringen og aktiviteten
- Øker voksentettheten og engasjementet blant de voksne
- Reduserer bilbruk og forurensing. 
- Få lettere tilgang til gunstigere halltider ved å kjøpe halltid i lokale haller. Halleier ønsker å prioritere de beste tidene til lokal aktivitet.

Utleira IL mener at idrettslagene og andre halleiere må legge til rette for kommunal halltid til hallfordelingen for å opprettholde lokal aktivitet ute i bydelene. Utleira IL har kommet med tilbud til TK om kjøp av halltid til meget konkurransedyktig pris. 

Vi bidrar på mange områder i bydelsutviklingen, i forhold til integrering, folkehelse, ungdomsarbeid, skolemiljø, osv. Idrettslaget har doblet aktiviteten etter at Utleirahallen ble bygd. Mer enn halvparten av treningene i hallfordelingen vil bli flyttet ut av bydelen om TK og Idrettsrådet ikke tilrettelegger for økt hallfordeling i lokalmiljø. Det er kun privateide haller i bydel sør/øst. Det er meget uheldig.

Om idrettsrådet og TK ønsker at flere idrettslag skal bygge haller og anlegg, må de forsikre idrettslagene om at de får kommunal halltid i egen hall. Det forutsatt at det er mulig og at prisen er minimum i forhold til konkurrerende priser. Vår påstand er at tilbudet i Utleira IL blir langt mindre attraktivt om lagene skal trene i haller over hele byen. Vi ser at flere ungdommer fortsetter lengre i idretten når aktiviteten er i nærmiljøet. Utleira IL har Norges beste futsalmiljø, og er i ferd med å kunne rykke opp i 1. divisjon i Håndball for damer. Vi ser på dette som et direkte resultat av et godt nærmiljøanlegg. Vi synes det er trist at tildeling av treningstid i andre bydeler vil vanskeliggjøre logistikken og splitte de gode miljøene på tvers av alder og kjønn.


Pål B. Wahl, Utleira IL    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Pål B. Wahl, Utleira IL fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...