Ja til å la kommunene selv bestemme over snøscooter kjøring

Vi støtter regjeringens opplegg om å la kommunene selv bestemme om de vil ha løyper for scooter kjøring eller ikke

  • Oppfordrer videre alle grunneiere til å nekte motoferdsel på sin eiendom dersom det ikke blir slik
  • Oppfordrer alle som har tillatelse til nyttekjøring til IKKE å påta seg opppdrag for de organisasjonene som nå protesterer. DNT kan selv bære inn det de trenger på hyttene sine