Ja –  jeg eller noen jeg kjenner har blitt bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell

179964749_1223563644768942_2651904014216976323_n.jpeg
HUSK Å BEKREFTE SIGNATUR VIA E-POSTEN DIN

Har noen du kjenner opplevd å bli bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell?

Da har vedkommende mest sannsynlig blitt utsatt for det som kalles for medisinsk gaslighting.

Pasienter og andre som opplever gaslighting, kan begynne å tvile på seg selv og egne vurderinger.


Noen eksempler på medisinsk gaslighting:


"Smerter? Det er sånn det er av og til" 

"Nå må du slutte og overdrive"

"Jeg liker ikke måten du bare legger deg til på"

"Du vet ikke ditt eget beste”

"Prøvene er fine – du er frisk som en fisk"

"Du er veldig negativ. Har du tenkt på om du kan være deprimert?"

"Du er for ung til å være kronisk syk"

Om gaslighting generelt


Manipulasjon er et sentralt element i alle former for gaslighting.

Det kan være greit å være klar over at de som driver med gaslighting ikke nødvendigvis har en bevisst intensjon om å manipulere.

Uavhengig av om det gjøres bevisst eller ikke, oppnår den som driver med det en viss følelse av kontroll. 

Gaslighting anses som en form for psykisk overgrep ifølge Medical News Today, ettersom det kan påføre andre mennesker psykiske plager og traumer.

Når det gjelder medisinsk gaslighting kan pasienter også ta skade av det rent fysisk, i form av at de ikke får helsehjelp de trenger.

 
Hvem kan skrive under på oppropet?


Alle som har opplevd medisinsk gaslighting selv, eller som kjenner noen som har opplevd det.

Støtte fra helsepersonell mottas gjerne, men spesifiser gjerne dette i kommentarfeltet.


Hva er formålet med oppropet?


Mange vet ikke hva medisinsk gaslighting er og hvor alvorlig det kan være – og det er noe av grunnen til at dette oppropet ble opprettet.

Det trengs mer fokus på temaet.  

Utover det er oppropet et uformelt forsøk på å illustrere hvor utbredt fenomenet egentlig er.

Hvis saken får stor oppslutning, er det et klart signal til norske helsemyndigheter om at vi står overfor et problem som må gjøres noe med.

Foreløpig er det ikke planlagt å levere inn dette oppropet til noen spesielle beslutningstakere.

Merk:

Dette er ikke er en generell kritikk av helsevesenet.

Det finnes helsepersonell som ikke holder på med gaslighting, og disse oppfordres spesielt til å stå opp mot- og ta avstand fra kollegers gaslighting.   


OVER 70 UBEKREFTEDE SIGNATURER VENTER PÅ VERIFISERING: 

Sjekk søppelfilteret viss du ikke finner noe i innboks.

Takk!


Kilder: 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/gaslighting

https://www.psychologytoday.com/us/blog/here-there-and-everywhere/201701/11-warning-signs-gaslighting 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/here-there-and-everywhere/201701/are-gaslighters-aware-what-they-do

https://www.thehotline.org/resources/what-is-gaslighting/ 

https://cptsdfoundation.org/2020/06/08/medical-and-mental-health-gaslighting-and-iatrogenic-injury/ 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anonym initiativtaker kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...