Ja –  jeg eller noen jeg kjenner har blitt bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell

signal-2021-11-13-101440.jpeg
HUSK Å BEKREFTE SIGNATUR VIA E-POSTEN DIN

Har noen du kjenner opplevd å bli bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell?

Da har vedkommende mest sannsynlig blitt utsatt for det som kalles for medisinsk gaslighting.

Pasienter og andre som opplever gaslighting, kan begynne å tvile på seg selv og egne vurderinger.


Noen eksempler på medisinsk gaslighting:


"Smerter? Det er sånn det er av og til" 

"Nå må du slutte og overdrive"

"Jeg liker ikke måten du bare legger deg til på"

"Du finner på ting igjen”

"Prøvene er fine – du er frisk som en fisk"

"Du er veldig negativ. Har du tenkt på om du kan være deprimert?"

"Du er for ung til å være kronisk syk"

Om gaslighting generelt


Manipulasjon er et sentralt element i alle former for gaslighting.

Det kan være greit å være klar over at de som driver med gaslighting ikke nødvendigvis har en bevisst intensjon om å manipulere.

Uavhengig av om det gjøres bevisst eller ikke, oppnår den som driver med det en viss følelse av kontroll. 

Gaslighting anses som en form for psykisk overgrep ifølge Medical News Today, ettersom det kan påføre andre mennesker psykiske plager og traumer.

Når det gjelder medisinsk gaslighting kan pasienter også ta skade av det rent fysisk, i form av at de ikke får helsehjelp de trenger.

 
Hvem kan skrive under på oppropet?


Alle som har opplevd medisinsk gaslighting selv, eller som kjenner noen som har opplevd det.

Støtte fra helsepersonell mottas gjerne, men spesifiser dette i kommentarfeltet.


Merk deg at:

Dette ikke er en generell kritikk av helsepersonell og helsevesenet.

Kritikken går kun ut til det helsepersonellet - dvs. de enkeltpersonene -som driver med medisinsk gaslighting overfor pasienter.

Det finnes helsepersonell som ikke holder på med gaslighting, og disse oppfordres spesielt til å stå opp mot- og ta avstand fra kollegers gaslighting.   

Av og til har helsepersonell rett og slett ikke fått tildelt tiden som trengs til å ivareta pasientene. Det kan være én mulig forklaring på hvorfor en del pasienter føler seg avvist av helsepersonell. I slike tilfeller er det arbeidsgiver/ledelse og politikere som må stilles ansvarlige, og ikke det enkelte helsepersonellet. 

Helsepersonell som ikke har tid til å få gjort jobben sin oppfordres til å melde avvik. Pasientorganisasjoner som støtter oppropet:

Endometrioseforeningen
Vulvodyniforeningen
ME-foreldrene
Norges Fibromyalgi Forbund (NFF)
Landsforeningen For Overvektige


Hva er formålet med oppropet?


Mange vet ikke hva medisinsk gaslighting er og hvor alvorlig det kan være – og det er noe av grunnen til at dette oppropet ble opprettet.

Det trengs mer fokus på temaet.  

Utover det er oppropet et uformelt forsøk på å illustrere hvor utbredt fenomenet egentlig er.

Hvis saken får stor oppslutning, er det et klart signal til norske helsemyndigheter om at vi står overfor et samfunnsproblem som må gjøres noe med.

Oppropet vil bli levert til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Kopi vil bli sendt til helse- og omsorgskomitéen på Stortinget.


Om initativtaker 

Jeg har valgt å være anonym som initiativtaker, fordi jeg er kronisk syk selv og ikke har kapasiteten som trengs til å håndtere masse henvendelser i innboks etc. 

Kan imidlertid forsikre om at signaturene vil bli overlevert. 

Dette vil bli dokumentert på en eller annen måte. 
OVER 80 UBEKREFTEDE SIGNATURER VENTER PÅ VERIFISERING: 

Sjekk søppelfilteret hvis du ikke finner noe i innboks.

Takk!


Kilder: 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/gaslighting

https://www.psychologytoday.com/us/blog/here-there-and-everywhere/201701/11-warning-signs-gaslighting 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/here-there-and-everywhere/201701/are-gaslighters-aware-what-they-do

https://www.thehotline.org/resources/what-is-gaslighting/ 

https://cptsdfoundation.org/2020/06/08/medical-and-mental-health-gaslighting-and-iatrogenic-injury/ 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anonym initiativtaker fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...