Israel: Løslat The Freedom Theatre i Jenins styreleder, Bilal Al-Sadi!

 Untitled-32.png
 
Vår samarbeidspartner The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir, Vestbredden, Palestina, trenger vår støtte: I september ble teatrets styreleder Bilal Al-Sadi arrestert og satt i israelsk administrativ forvaring, uten anklage eller dom. Han har blitt fortalt at han vil bli holdt i forvaring i seks måneder og vil ikke bli gitt muligheten til å tale sin sak i en rettssal.
 
The Freedom Theatre har en svært viktig funksjon for barn og unge i lokalsamfunnet i Jenin flyktningleir: Leiren raides nattlig av den israelske hæren, og ukentlig blir en far, bror, sønn, nabo eller venn satt i administrativ forvaring. Bare den siste måneden har minst seks unge menn blitt drept av den israelske hæren. The Freedom Theatre er den eneste muligheten for barn og unge i leiren til å oppleve kunst og kultur. Barn og unge får i tillegg muligheten til å uttrykke seg og bearbeide krigstraumer gjennom teaterleker på ettermiddagsskolen teateret også driver. 
Men The Freedom Theatre er ikke bare et sted for lokal samfunnsbygging og traumebehandling; de er også en nasjonalt og internasjonalt anerkjent teaterprodusent. Nylig vant de prisen for beste forestilling under Palestine National Theatre Festival i Ramallah, for stykket The Elephant.
 
Oppropet under vil bli overlevert til utenriksminister og kulturminister i desember, vi venter på bekreftelse av dato fra deres kontor.
 
Med vennlig hilsen
 
Ketil Magnussen 
Human internasjonale dokumentarfilmfestival
 
Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper
Motforestillinger
 
 
OPPROP:
 
Til utenriksminister Anniken Huitfeldt og kulturminister Anette Trettebergstuen
 
11. september i år ble Bilal Al-Sadi, styreleder ved The Freedom Theatre i Jenin, Palestina, arrestert på Za’atara – et av de mange israelske militærsjekkpunktene på Vestbredden. Al-Sadi var på vei tilbake til Jenin sammen med teatrets daglige leder Mustafa Sheta, etter et møte med den palestinske kulturministeren Atef Abu Saif i Ramallah, da bilen deres ble stanset av israelske soldater. Al-Sadi er dømt til seks måneders administrativ forvaring, uten anklager eller rettssak. Dette er åpenbare brudd på hans grunnleggende menneskerettigheter, og bryter med internasjonal lovgivning. 
 
Arrestasjonen føyer seg inn i en lang rekke lignende angrep på The Freedom Theatre: Helt siden teatret åpnet i 2006 har flere av deres ansatte og styremedlemmer blitt arrestert og satt i administrativ forvaring. Al-Sadi har vært en del av The Freedom Theatre gjennom mange år, og arrestasjonen i september er ikke hans første; han tilbragte seks måneder i israelsk militærfengsel i 2016. Også da uten anklager og rettssak.
 
Administrativ forvaring er et strategisk verktøy Israel benytter for å fengsle palestinere som ikke har begått lovbrudd, men som staten ser seg best tjent med å fjerne fra det palestinske sivilsamfunnet. Særlig utsatt er studenter, journalister, menneskerettighetsaktivister, advokater, kunstnere og kulturarbeidere: Når viktige samfunnsbyggere blir fengslet, forsinker – eller i verste fall lammer – dette naturlig nok utviklingen og arbeidet de var i gang med. Det er dog viktig å påpeke det ikke utelukkende rammer de nevnte yrkesgruppene; kvinner og menn, barn og eldre, fra alle deler av det palestinske samfunnet sitter i dag i israelsk administrativ forvaring uten anklage eller dom.
Israel har blitt kritisert for bruken av administrativ forvaring fra både internasjonalt og norsk hold gjennom flere tiår. En rekke FN-eksperter fordømte praksisen 19.oktober i år og påpeker at det nå er 820 palestinere i administrativ forvaring, uten en rettskraftig dom. Det er det høyeste antallet på flere tiår. Vi forventer at Norge følger opp sin uttalte kritikk med et krav om at denne praksisen opphører.  
 
Bilal Al-Sadi har ikke blitt anklaget for noen lovbrudd. Han er et respektert medlem av lokalsamfunnet i Jenin flyktningleir, hvor han er født og bosatt, og er en svært viktig bidragsyter til driften av The Freedom Theatre.
 
Vi krever at norske myndigheter tar til motmæle mot Israels målrettede angrep på palestinske kunstnere og kulturarbeidere. Vi forventer at vår utenriksminister taler Bilal Al-Sadis sak og krever umiddelbar løslatelse av den urettmessige fengslede kulturarbeideren og andre palestinere i tilsvarende situasjon. Vi forventer også at kulturminister Trettebergstuen legger sterkt press på sin israelske kollega, med mål om at de systematiske arrestasjonene av palestinske kunstnere og kulturarbeidere vil opphøre. 
 
Vi forventer handling.
 
Med hilsen