Innfør støykrav og minimumsavstand til bebyggelse i alle vindkraftprosjekter NÅ

Det bygges ut vindkraft i stor stil i Norge for tiden, og motstanden imot disse er stor og økende. Særlig lokalt, der folk begynner å se både inngrepene og at turbinene er skjemmende både på avstand og på nært hold. I tillegg til det visuelle har man lyd og vibrasjon, som i følge forskning viser at folk blir syke eller får redusert livskvalitet. Tapet i verdi på eiendommer kan man bare spekulere i. 

Ved å signere dette oppropet er du med og krever at det ikke skal bygges vindturbiner nærmere bebyggelse enn en vedtatt minimumsavstand. I Tyskland er denne avstanden 10 ganger vindturbinens høyde. Det er naturlig å ha dette som et utgangspunkt, men at det også må kreves forskning slik at avstanden kan økes hvis det er nødvendig. 

I tillegg bør allerede monterte vindturbiner, nærmere enn minstegrensen, demonteres og fjernes. Som et minimum må de holdes inaktiv om natten. Helsen vår kan ikke kompenseres økonomisk! 

Send lenker til relevante artikler så legges disse til i saken! 

Tilgjengelig dokumentasjon så langt:

https://www.nrk.no/rogaland/xl/fanga-blant-vindturbinar-1.14548474

Infrasound from wind turbines is detected in a distance of 40-60 km from wind parks during more than 50% of the measurement days

https://syte.fi/2019/08/03/infrasound-from-wind-turbines-is-detected-in-a-distance-of-40-60-km-from-wind-parks-during-more-than-50-of-the-measurement-days/

Se den horrible dokumentaren fra Ontario. https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88&feature=share.

https://youtu.be/M83SReL9WrI

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Wbg53g/Vindturbiner-utvikler-plagsom-infralyd

https://youtu.be/ywWNx3OJyuo

«It is becoming very clear that there are serious health implications around wind farms created by infrasound and there is evidence now that indicates that those who are living within a 2.5km radius of a wind farm are suffering badly – heart palpitations, anxiety, nausea and tinnitus.»
https://www.agriland.ie/farming-news/without-a-shadow-of-a-doubt-infrasound-is-causing-ill-health/

«Germany’s Max Planck Institute has identified sub-audible infrasound as the cause of stress, sleep disruption and more and a Swedish group have shown that it’s the pulsing nature of low-frequency wind turbine noise that is responsible for sleep problems in those forced to live with it.»
https://stopthesethings.com/tag/dr-mariana-alves-pereira/

Pereira om lavfrekvent lyd og helse. MÅ SEES:
https://youtu.be/HVHTTGUG-ZE

Wisconsin Wind Turbines Declared Health Hazard

The Board of Health in Brown County, Wisconsin, has declared a local industrial wind plant to be a human health hazard. The specific facility consists of eight 166 meter high, 2.5-megawatt industrial wind turbines.

The board’s ruling was based on a year-long survey which documented health complaints and demonstrated that infrasound and low-frequency noise emanating from the turbines was detectable inside homes within a 10 km radius of the industrial wind plant.

https://www.michigancapitolconfidential.com/20690

Les "den glemte rapporten" fra 1981

Laget av Department of Energy, NASA og MIT, knyttet til den gang verdens største vindturbin i USA (En turbin 2mw, 30 meter rotorblader)

Den omfattende forskning på vindturbiner +infralyd+mennesker fra 80tallet er like relevant idag, men industrien/samfunnet har glemt konklusjonene deres!

Stavanger Aftenblad 2011 : Forsømmelser

Seniorforsker og støyekspert Truls Gjestland ved Sintef IKT i Trondheim er svært kritisk til at det ikke finnes retningslinjer for lavfrekvent støy her i landet. - Det bare føyer seg inn i rekken av alle andre forsømmelser når det gjelder støy i Norge, sier Gjestland til Aftenbladet.

Han mener dagens støyretningslinjer i for stor grad bygger på DbA-skalaen, som legger mest vekt på de lydene vi hører best. Da utelukker man samtidig frekvenser som kan skape andre former for ubehag enn de man for eksempel opplever fra typisk trafikkstøy, påpeker Gjestland.

— Lavfrekvente lyder kan gi ubehag ved lavere frekvenser enn andre lyder. Dette må nødvendigvis få betydning for avstandskrav mellom vindmøller og bebyggelse, mener han.

Terje Hauan:
"Våre egne myndigheter utsetter mao store deler av den norske befolkningen for et av de største eksperimentene i moderne tid."

 https://www.tu.no/artikler/ny-forskning-stoy-fra-vindturbiner-om-natta-kan-trigge-hjerte-og-karsykdommer-br/432384

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420

http://hearinghealthmatters.org/hearingnewswatch/2016/wind-turbines-noise-and-health/

http://m.scirp.org/papers/76119

I 2015 kom den Australske Senatskomiteen for Vind

Turbiner (Australian Senate Select Committee on Wind Turbines) til den konklusjon at det forelå troverdige bevis fra en rekke mennesker som bor i nærheten av vindmøller som har klaget på en rekke uheldige helsesymptomer.

Disse bevisene inkluderte bla forhøyet blodtrykk, hjertebank, svimmelhet, hodepine og ikke minst søvnmangel!

Resultatet av dette var at regjeringen i Australia opprettet en uavhengige vitenskapelige komité for vindturbiner, (Independent Scientific Committee on Wind Turbines) dette for å gi råd til regjeringen. Dette knyttet til bla lydnivå på vindanlegg og forholdet til helseeffekter når det gjelder "vanlig lyd" (les dBA) såvel som infralyd!

Kommentar: Når opplevere vi at norske myndigheter oppretter en uavhengig komitee for å sikre seg kompetanse på et området hvor det tydeligvis skorter med kunnskap på løvebakken?

Oppdraget:

The committee recommends that the federal government assign the Independent Expert Scientific Committee on Industrial Sound with the following responsibilities:

• develop and recommend to government a single national acoustic standard on audible noise from wind turbines that is cognisant of the existing standards, Australian conditions and the signature of new turbine technologies;

• develop and recommend to government a national acoustic standard on infrasound, low-frequency sound and vibration from industrial projects;

• respond to specific requests from State Environment Protection Authorities for scientific and technical advice to assess whether a proposed or existing wind farm project poses risks to individual and community health;

• provide scientific and technical advice to the relevant State Health, Environment and Planning Minister to assess whether a proposed or existing wind farm or industrial project poses risks to individual and community health;

• provide advice to the Clean Energy Regulator on whether a proposed or existing wind farm project poses health risks to nearby residents;

• provide advice to the federal health minister on whether a proposed or existing wind farm or industrial project poses health risks to nearby residents;

• publish information relating to the committee's research findings; and • provide to the federal Minister for Health research priorities and research projects to improve scientific understanding of the impacts of wind turbines on the health and quality of life of affected individuals and

communities; and • provide guidance, advice and oversight for research projects commissioned by agencies such as the National Health and Medical Research Council and the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation relating to sound emissions from industrial projects.

https://www.michigancapitolconfidential.com/20690

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/maaling-af-stoej-hos-vindmoellenaboer/

https://stopthesethings.com

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Silje Rodahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...