Ikke flytt Rosanes hundepark!

IKKE FLYTT ROSANES HUNDEPARK

26. januar fattet hovedutvalget for kommunalteknikk vedtak 005/22, der hundeparken på Rosanes ble planlagt flyttet fra nåværende plassering til sydsiden av den sentrale delen av friområdet. Dette har ført til mange og sterke reaksjoner, og derfor har vi i nabolaget og alle som bruker friområdet ønske om å fremme et opprop som vil bli presentert for politikerne i hovedutvalget for kommunalteknikk før neste møte den 02.03.2022

Hvorfor er vi mot flyttingen?

Plassering

Den nye plasseringen befinner seg på et av de fineste områdene av sletten som blir brukt til bading og grilling og andre sammenkomster. Brukerne blir nå henvist til ytterst på odden, og både arealet og verdien av området forringes. 

Kostnader

Flyttingen er budsjettert med kr 375 000 kr.  

I dette beløpet er det ikke inkludert tiltak for folk med nedsatt funksjonsevne og byggemessige kostnader for beskyttelse mot høyvann, en potensiell budsjettsprekk som kan doble/tredoble utgiftene. Vi mener at disse pengene kan brukes på noe som er langt viktigere i denne kommunen. Her er det snakk om en sum mellom kr 468 750 kr inkl. mva til langt over kr 1.000 000 kr for å flytte problemet fra ett sted til et annet.

Rosanes_hundepark_alternativ_plassering1.jpg

Den nye plasseringen av hundeparken ved høyvann    

Ufullstendig informasjon og hastverk

Invitasjon til befaring ble sendt ut kun fem dager før termin og inneholdt ikke linker til plantegningene. Dette medførte at mange ikke forsto konsekvensene, og av den grunn ikke møtte opp, og beslutningstagerne fikk dermed feil grunnlag for å ta en avgjørelse. Det ble heller ikke holdt begrenset høring som hadde fått frem nye fakta.

Hundeeiere

De fleste hundeeiere er fornøyde med dagens plassering og planløsning av hundeparken.

Lydnivå 

Noen naboer har klaget over høyt lydnivå. Målinger gjennomført av Asplan Viak AS viste et gjennomsnittlig lydnivå på 50 desibel ved nærmeste fasade, noe som tilsvarer lavere lyd enn during fra et kjøleskap. Vi mener at tiltakene foreslått av kommunedirektøren tar tilstrekkelig hensyn til klager fra enklelte naboer.

Opprop

Kommunen har gjort en fantastisk jobb med å utvikle Rosanes, men med dette vedtaket flytter man problemet fra ett nabolag til et annet, La oss bevare det fine friområdet slik det er! Vi krever et vedtak som opphever vedtak 005/22 og at hovedutvalget for kommunalteknikk følger kommunedirektørens innstilling. Vi trenger din underskrift for å få dette til!

Rosanes_Hundepark-_friområdet.jpg

Området som den fremstår i dag – uberørt og åpen for alle!


Julie Skalpe, Rosanes hundepark    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Julie Skalpe, Rosanes hundepark vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...