Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for samfunnskritiske yrkesgrupper

Koronakrisen har tydeliggjort viktigheten av yrkesgrupper som har en vital samfunnsfunksjon. Mange av disse yrkene har i dag lav status og lave lønninger.

Vi krever varige endringer for lavtlønnede yrkesgrupper med samfunnskritisk funksjon, inkl. renholdere, helse-og omsorgsarbeidere, samt ansatte i dagligvarebutikker, transport, matforsyning og utdanningssektoren. 

Vi ønsker å støtte fagforeningenes krav under høstens lønnsforhandlinger og tiltak som kan styrke disse vitale arbeidernes vilkår og rettigheter.

Vi krever:

- Lønnsløft og økt verdsetting

- Kontraktfestede faste og hele stillinger

- Bedre bemanning på samfunnskritiske arbeidsplasser

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Oslo Forandrer Oslo kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook