Helhetlig masterløp for spesialsykepleiere

Vi krever at regjeringen vedtar forskiftsfestede helhetlige masterløp for spesialsykepleiere, og sletter muligheten for å avbryte masterstudiene NÅ!

Nyetablerte utdanninger for spesialsykepleiere er helhetlige masterløp uten avbrytningsmulighet, som master i avansert klinisk allmennsykepleie og master i psykisk helse, rus og avhengighet. Andre fagfelt hever sine utdanninger til helhetlige masterløp, som barnevern og grunnskolelærerutdanningene. 

Læringsutbyttene på utdanningene innen anestesi-, barn-, intesiv-, kreft- og operasjonssykepleie er på masternivå (ihht Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk). Dette innebærer at studentene tar en masterutdanning, som de avbryter etter 90 studiepoeng. Likevel får de samme stillingstittel og rolle som de som tar hele masteren. Dette gir ikke mening!

På denne måten avviker spesialsykepleierutdanningene fra nasjonale og internasjonale standarder som fremhever at høyere utdanning skal være på nivåene bachelor-master-phd (doktorgrad). 

Avbrytningsmuligheten skaper store utfordringer både for studentene og for sykehusavdelingene. Studentene får permisjon for 90 studiepoeng, men da må de fleste begynne å jobbe. Det innebærer at de jobber som nyutdannet "spesialsykepleier" mens de parallelt skal sluttføre de siste 30 studiepoeng (masteroppgaven). Dette er krevende for studentene. I tillegg er det mange avdelinger som ikke gir fri til verken skoledager eller masterarbeid/oppgaveskriving. Dermed tvinges mange til å slutte, selvom de i utgangspunktet ønsket å fullføre. Er dette likestilling? 

Med helhetlige masterløp kan utdanningsinstitusjonene legge opp studiene annerledes, hvor studentene kan begynne på masteroppgaven tidligere, og man kan legge inn praksis mot slutten. Dette gir nyutdannede spesialsykepleiere med reell masterkompetanse og klinisk oppdatert praksis. 

Vi kan ikke se bakover (de som tok videreutdanning fyller jo sin rolle svært godt...)! Fremtidens utdanning av spesialsykepleiere MÅ være helhetlige masterløp!


Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...