Havna og sjøfronten for alle i Sandefjord!

Et prosjekt som utnytter de siste meterne med sjøfront i sentrum skal:

• være til fellesskapets beste

• utvikles i en sammenheng i bryggeområdet

• ha åpenhet til sjøen og ligge på nåværende nivå

Jeg støtter kravet om at forslaget til reguleringsplan for Carlsenkvartalet  avvises for å gi tid til å vurdere
helheten i bryggeområdet.

DDF5F8B3-8F21-4AB0-ACA6-A969615E1735.jpeg


Havna og sjøfronten for alle i Sandefjord    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Havna og sjøfronten for alle i Sandefjord fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...