Kvinner i Narvikregionen kan ikke godta dette!

Kvinner i Narvikregionen får ikke lenger komme til gynekolog dersom de ikke kan dokumentere tidligere påvist celleforandring eller komplikasjoner. Narvik Sykehus melder at de ikke har kapasitet.

Vår privatpraktiserende gynekolog gikk av med pensjon tidligere i år. Han drev i mange år uten legehjemmel, ettersom denne ble flyttet til Finnmark. Regionen er uten gynekologhjemmel.

Kvinnene er nå henvist sin fastlege for gynekologisk oppfølging. Fastlegene gjør screening, dvs tar celleprøver, men har de rett kompetanse eller ultralydutstyr til å avdekke cyster eller andre komplikasjoner?

Der hersker også stor usikkerhet rundt mulighetene for å dokumentere tidligere celleforandringer og komplikasjoner ettersom historikk fra privatpraktiserende gynekolog ikke er tilgjengelig.  Les mer her

Les også: Denne kampen handler ikke om fastlegene...