G/S vei Luksefjellveien strekningen Tufteputten-Jønnevald nå!!

Strekningen er belastet med trafikk langt over det den er laget for, uten å følge opp med tilsvarende trafikksikkerhetstiltak. Vi krever at dette skjer med strakstiltak som nedsatt hastighet, klipping av hekker og fartshumper på enkelte steder. G/S vei er hovedmålet og må på plass snarest!! -spesielt med tanke på alle de myke trafikantene, deriblant barn og unge, som bruker denne strekningen som skolevei og til og fra fritidsaktiviteter og venner opptil flere ganger daglig. 

Vi som undertegner her bruker veien, enten som fører av bil, tømmerbil, traktor, lastebil, trailer, moped, motorsykkel, buss o.l. eller som gående, joggende, syklende, på rulleski....el.l. og har behov for G/S vei, SNAREST!!

*Tiltaket støttes av Mo og Omegn vel, -gjelder dette deg, bruker du veien, så ikke nøl med å skrive under!! 

 Obs! Du får en e-post i retur som må godkjennes for at din signatur blir gjeldende. Lurt å sjekke at den ikke blir lagt i søppelpost som reklame 🙂