Mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Foreldregruppen mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene

 

Det skal spares 6-11 millioner på barnehagebudsjettet i bydelen. Det er ikke rom for å spare i barnehagebudsjettene, dermed kuttes lederstillinger og barnehager slås sammen til enda større enheter.

Kutt i lederstillinger betyr ikke kutt i oppgaver for barnehagene. Barnehagene får stadig nye oppgaver - omfattende språkkartlegging, tiltak for barnevernet og individuell kompetansemåling. Det betyr at oppgavene skyves nedover på de andre ansatte. Vi mener dette vil føre til dårligere barnehager, av følgende grunner:

1. Den faglige kvaliteten i barnehagene vil svekkes

De lederne som blir igjen får flere å følge opp og mindre mulighet til faglig oppfølging av ansatte og barn. Dette er paradoksalt når barnehagene samtidig skal fylle stadig mer krevende faglige oppgaver. Færre enhets-/fagledere fører også til mer kontorarbeid for de pedagogiske lederne på avdelingene.

2. Omsorgskvaliteten i barnehagene vil svekkes

Kvalitet i barnehagen oppnås først og fremst med mange nok og gode omsorgspersoner som er sammen med barna hver dag. Blir de pedagogiske lederne mer fraværende på avdelingene blir det færre voksne tilstede og større sjanse for at barnas behov blir oversett.

3. Arbeidsbelastningen til de ansatte vil øke

Når arbeidsbelastningen øker for de pedagogiske lederne øker den også for assistentene. De får mer ansvar og mindre veiledning. Forskning og erfaring viser at tilstedeværende personalledere er essensielle for å redusere sykefraværet. Andre bydeler som har samlet barnehagene i få og store enheter har høye sykefraværstall.

 

Vi vil at bydelen:

- Sikrer kvaliteten i barnehagene: Ikke kutt flere stillinger!

- Gir saken en grundig politisk behandling basert på erfaringer med omorganisering av barnehager i Grünerløkka og andre bydeler.

 

SKRIV UNDER!

 

Mvh FAU Grünerløkka

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU Grünerløkka kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.




Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook