Gjør Lommedalsveien trygg for skolebarna

Lommedalsveien er en fylkesvei som går gjennom hele Lommedalen. Dette er skolevei for mange barn, men har kun fortau på èn side og svært få overgangsfelt som fører til at barn må løpe over veien på utrygge og uoversiktlige strekker.

Dette har blitt en meget trafikkert vei, spesielt i rushtiden, når mange barn er på vei til/fra skolen. De som bor i Stålmila og Fossbergjordet har ingen trygge overganger for å krysse veien.

Fra Lommedalsveiens start til Mølladammen ungdomsskole er det 3,9 km og kun 3 fotgjengerfelt.

Går du av bussen på Trulsrud mot Bykrysset og skal over veien, har du ingen andre alternativer enn å løpe over. Ønsker du å ta bussen fra Slalomveien mot Bærums Verk er det heller ingen overgangsfelt for å gå trygt over til busstoppet.

Kan vi overtale Viken til å forbedre dette og ikke vente med tiltak til det først skjer en ulykke? Vi har ingen å miste!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Petter fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...