Gjenreis kystnorge - ta fiskeressursene tilbake

Organisasjonen Gjenreis Kystnorge har som formål å arbeide for å tilbakeføre kvoter fra trålere med konsesjoner hjemmehørende i Nord-Norge, og som ikke oppfyller leveringsplikten av fisk, til de lokalsamfunn råstoffet var ment for.

Du som signerer oppropet støtter vår kamp i å gjenreise kystnorge og for å få fiskeressursene tilbake!

Tusen takk for din viktige støtte og bidrag!

Gjenreis kystnorge / ozj    Kontakt personen bak underskriftskampanjen