FÅ VEKK TRAFIKKFELLENE - GI BØNES BUSSLOMMENE TILBAKE

INNBYGGERINITIATIV – HORDALAND FYLKESTING  

FÅ VEKK TRAFIKKFELLENE - GI BØNES BUSSLOMMENE TILBAKE  

Aktuelt:                                                                                                          Gjennom dette innbyggerinitiativet ønsker vi å plassere ansvaret for fire trafikkfeller på Bønes hos våre fylkespolitikere; de må enten ta ansvaret for trafikkfellene eller treffe de nødvendige vedtak som instruerer administrasjonen til å reetablere de fire busslommene slik de var.                                                                                                  

Bakgrunn:                                                                                                        Statens vegvesen (SVV) fjerner i oktober fire busslommer på holdeplasser i Øvre Kråkenes. Tanken bak er å gi holdeplassene universell utforming med høye kantstein for å lette av- og påstigning og å prioritere kollektivtrafikken. De fire bussholdeplassene er alle i nærheten av veikryss og fotgjengerfelt, en er også ved bakketopp og usikret overgang. To av holdeplassene er like ved barneskole, idrettshall og barnehage.  

Endringen innebærer at bussene må stoppe i veibanen for å ta med eller slippe av passasjerer. Bussene sperrer da for annen trafikk som må vente bak bussen – eller kjøre forbi i motsatt kjørefelt. Forbikjøringer vil utvilsomt finne sted, også med heltrukket midtlinje, og vil skape farlige situasjoner særlig for myke trafikkanter, men også for andre kjørende.   Å gi en holdeplass universell utforming medfører ikke automatisk fjerning av busslommer. Bergen kommune har ved Bønes senter gitt de to holdeplassene universell utforming – og likevel beholdt busslommene. Kommunen har utøvet et bedre skjønn.  

Holdeplassene med busslommene var gode, tjenlige og trygge for de kollektivreisende og bussene. På grunn av busslommene var det fri sikt i begge kjørefelt mot kryss og gangfelt. Kjørende har vikeplikt for buss ut fra holdeplass ved 60 km fartsgrense. I Øvre Kråkenes er fartsgrensen 40 km slik at dette ikke har vært noe problem. Det er derfor vanskelig å se at fjerning av busslommene innebærer prioritering av kollektivtrafikken.  

Ved å fjerne busslommene har SVV skapt fire trafikkfeller i Øvre Kråkenes. Forholdene rundt holdeplassene er blitt uoversiktlige og forbikjøring skaper ofte farlige situasjoner. I vår ble Øvre Kråkenes forkjørsregulert, noe som har ført til økt fart. 

Vi mener at SVV har bommet totalt i sitt skjønn ved oppgraderingen av holdeplassene. Det er vanskelig å forstå at de kan ha vurdert sikkerheten for de myke trafikkantene som tilfredsstillende når bussene skal stoppe i veibanen. Da SVV og Vegseksjonen i Hordaland fylkeskommune ikke selv vil gå tilbake på sine valg, henvender vi oss derfor til våre folkevalgte for at de gjennom vedtak kan instruere SVV/Vegseksjonen i fylket til å reetablere sikkerheten for de myke trafikantene i området ved å gjenopprette busslommene.   Vi vil sterkt oppfordre våre folkevalgte til en morgenbefaring i Øvre Kråkenes i forbindelse med behandlingen av vårt initiativ.    

Bønes, den 10. oktober 2017  


Gunnar W. Ramsdal, Vårt Bønes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen