Gi barna opphold! Send et postkort til Jens

Tusen takk for alle underskriftene! Kampanjen er nå avsluttet - innsatsen for saken fortsetter!

NOAS


Midt iblant oss bor 301 lengeværende asylbarn. Dette er barn som bor på asylmottak med sine familier og som har vært i Norge i mer enn fire år, men som ikke har rett til å bo i Norge. De er enten født i Norge, eller flyktet fra sine hjemland på grunn av krigshandlinger eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. De fleste av barna kommer fra Afghanistan, Etiopia, Irak og Iran. Mange av barna har traumatiske opplevelser fra hjemlandet eller fra flukten. De har levd årevis i Norge i usikkerhet, uten en stabil og normal hverdag som barn trenger.


Norske myndigheter mener at barna har opparbeidet seg tilknytning til Norge. Myndighetene er forpliktet til å se barnets beste som et grunnleggende hensyn i asylsaker. Likevel gis ikke oppholdstillatelse fordi myndighetene mener at såkalte innvandringsregulerende hensyn tilsier at dette ikke er ønskelig. FNs barnekomité har flere ganger kritisert norske myndigheters praksis ovenfor de lengeværende asylbarna, og helsepersonell uttrykker dyp bekymring.


Vi har ingen tid å miste, disse barna må få innfridd sine rettigheter. Ansvarlige politikere må fatte voksne beslutninger om fremtiden til barna midt i blant oss.


Ved å signere dette oppropet sender du et postkort til Statsminister Jens Stoltenberg og sier:

Nok er nok, Jens. Gi barna opphold!

 

For mer informasjon om de lengeværende asylbarna: se www.noas.org eller besøk oss på Norwegian Wood 2013.

http://i.imgur.com/bZp1KH6.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tine Poppe


Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen