Frisbeebanen på Brannfjell må fjernes

Bevar naturen på Brannfjell – Ekeberg frisbeebane må fjernes Underskriftskampanje for at Byrådet i Oslo skal behandle saken.  

Frisbeebanen på Ekeberg er i dag en 18 hulls bane med internasjonal standard. Den er en av Europas mest brukte. Store deler av banen ligger i skogen. Det store antall spillere forstyrrer dyreliv og raserer vegetasjon. Aktiviteten foregår fra morgen til kveld hele året, og naturen får aldri ro til å hente seg inn igjen. Andre brukergrupper fortrenges fordi det er farlig å ferdes i området. Ekebergsletta er avsatt til idrett, mens Brannfjell er definert som nærturområde og “Svært viktig friluftsområde” av Oslo Kommune. Allemannsretten må gå foran særinteresser.  

Banen brukes av ca 40 000 spillere pr år

Naturen blir fullstendig rasert

Vegetasjon og dyreliv forsvinner

Det er livsfarlig å leke og gå i området

Annen aktivitet blir fortrengt

frisbee-tegning.png

Frisbeebanen må fjernes for :

At denne grønne lungen og nærturområdet til Oslo skal bevares for fremtidige generasjoner

At Brannfjell igjen skal bli et godt og trygt friluftsområde  

Støtter du denne kampanjen? Ja, jeg vil gjerne skrive under. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Inger Fagerli fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...