NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER

Frode

/ #2

2012-11-02 01:32

Viktig at denne gruppe mennesker får nødvendig behandling som kan bedre livskvaliteten.