Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

Caroline

/ #17 Re: Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 21:17

#12: Mads - Re: Re: Lest høringsnotatet? 

Dette handler ikke om å registrere ned i en bok, dette handler om systematisk kartlegging for å finne ut hva barnet mestrer, delvis mestrer eller ikke mestrer. Det er et barnesyn som ikke er i tråd med det som står i rammeplanen pdd eller det som er profesjonens syn på barn eller samfunnet for øvrig. I tillegg er det skummelt å tenke på hva man godkjenner, hvis man sier ja til lovforslaget. Personvernet står i fare og foreldrenes rett til å verne om deres barn står i fare. Samtykke sikrer også et foreldresamarbeid, barnehagen kan ikke gå bak ryggen til foreldrene ved mistanke om språkvansker f.eks.

Jeg kan ikke helt se for meg hvordan du vil fordele det juridiske ansvaret i barnehagene ut i fra høringsforslaget? Det juridiske ansvaret hviler på alle i barnehagen, vi må alle forholde oss til barnehageloven. Det øverste ansvaret i barnehagen er styrer, så er det fordelt oppover til barnehageeier.Metodene jeg velger i mitt arbeid må sikre at rammeplanens innhold blir gjennomført, men jeg vil helst styre mine arbeidsmetoder selv, da jeg hvert eneste år har en unik barnegruppe å jobbe med. Jeg vil observere og analysere barnas initiativer, forutsetninger, utfordringer og ressurser. Jeg vil bruke den informasjonen i mitt arbeid på ulike måter. Jeg vil samarbeide med foreldre om deres barn. Men jeg vil gjerne slippe å kartlegge andres barn uten foreldres samtykke, da det strider i mot min og profesjonens etikk og moral. Og aller helst vil jeg ikke ha et lovverk som strider mot personvern, men sikrer kommunen et innsyn de ikke har krav på, på bekostning av barn og foreldre!