Grunnloven_mot_Monsanto


Gjest

/ #33

2014-07-16 18:42

Når jeg leser fakta om hv ordan politikerne og Mattilsynet /Vitenskapskomiteen for mattrygghet sjon glerer med norske folks liv og hvordan de øker grenseverdiene i mat oftere og oftere og godtar alt som kommer fra EU , vil jeg gjøre hva jeg kan for at folk skal velge økologisk, selv dyrker jeg litt og er fast kunde hos www.okomat.no . Vi må boikotte matkjeder som kun tenker profitt og ikke helse. Nordmenn har høyere forekomst av kreft i prostat , teskikkelkreft, , tarmkreft , huskreft , diabetes, muliple sklerose , hoftebrudd, benskjørhet , kronisk smertediagnose,
fibromylagi , ryggledelser, astma,psoaris, og allergier enn noen andre.
Det antaes at ca. 700000 har eller står i fare for å utvikle diabetesog ingen steder i verden er det flere barn som har sukkersyke .
Ca. 400000 antaes å lide av depresjon og ca, 320000 forventes å bli undersøkt eller behandles for hjerte- og karsykdommer .
Hvert år får ca. 2600 kvinner påvist brystkreft ,forekomsten er doblet på 40 år og økningen er 5 % årlig .
Ca halvparten av den norske befolkning regnes som overvektig og det samme gjelder for hver sjette 8 åring .
Allerede i 2006 ble det kjent at unge norske menn har den dårligste sœdkvaliteten i Europa og hvert 7 norske par opplever ufrivillig barnløshet .
Nedsetting av forplantingsevnen setets i forbindelse med maten vi spiser og en fjerdedel av det norske folk tåler ikkematenn vi spiser .
Når det gjleder inntak av sukker er Norge på tredjeplass .
De vanligeste årsakenen til sykdomsdød har sammenheng med kronosk feilernœring som kreft, slag, luftveissykdommer Alzheimer og Diabetes . .
Norge er på verdenstoppen når det gjelder medisinering av barnfor søvnproblemer og ADHD .
I 2012 kjøpte nordmenn medisiner for 20 milliarder kroner på apoteket .
Den norske legeforening antar at krefttilfeller vil øke til 40% innen "2020":http://www.haugenbok.no/bok/I9788202421885