Nei til jakt i Grytdalen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til jakt i Grytdalen-oppropet.


Gjest

#1

2013-10-26 06:48

Flott at ildsjeler tar tak i dette og driver engasjementet over tid.Songlia /Grytdalen bør forbli i offentlig eie og forvaltes for å forbli mest mulig inngrepsfri.

Gjest

#2

2013-10-28 18:07

Det må heller arbeides for større områder med intakte økosystemer som intakt natur-urskog, naturlig forekommende arter og få tekniske inngrep inkludert ikke- eller stekt begrenset jakt, som egentlig i dag ikke er kommersielt nødvendig. Opplevde Grytdalen ved det runde steinbord som 11-åring, er i dag 45. La nå dette unike området være som det er. Tobente skal klå på alt som rører seg, og vi ser effektene globalt! Kjell A Aune Stjørdal.

Gjest

#3

2013-10-30 08:15

Skal oppfordre alle medlemmer i Ørland og Bjugn JFF

Gjest

#4

2013-10-31 08:32

Stå på for bevaring av Grytdalen

Gjest

#5 Grytdalen

2013-11-03 14:45

Minner om at svenskene har fredet ca 10 % av sin utmark for jakt ,mens vi her i landet ikke har fredet noen områder . Det er fint om Grytdalen fortsatt blir fredet for jakt ,men vi trenger også langt større områder varig fri for all jakt for å kunne studere og høste kunnskap om hvordan urørt natur virkelig fungerer i praksis .Dette er nødvendig å vite mere om for å kunne få til en bedre utmarksforvaltning J.S.N.

Gjest

#6

2013-11-07 20:53

Vi må innse at mennesket trenger naturen med all dens mangfold for å eksistere. I Norge har vi alt å vinne på å bevare den siste rest av villmark mest mulig inntakt.

Gjest

#7

2013-11-08 10:02

Håper Grytdalen kan bevares slik den er i dag og at den blir i ofentlig eie.

Gjest

#8

2013-11-08 19:50

Støtter oppropet fullt ut.
Per Flatberg

Gjest

#9

2013-11-11 19:13

Det er særdeles viktig at noen områder i dette landet er uten inngripen av jakt. Dette området er unikt i mange sammenheng,og bør definitivt vernes! Det må bli flere områder i Norge i dag som innehar en intakt natur på alle områder!

Gjest

#10

2013-11-12 21:29

Bra initiativ - det er altfor få referanseområder uten jakt i Norge!

Gjest

#11

2013-11-13 16:06

Støtt oppropet all som kan !!!!

Gjest

#12

2013-11-13 23:06

Støtter dette oppropet-Bra med et slikt flott område uten jakt

Gjest

#13

2013-11-14 12:27

Det er en skam at ikke "miljønasjonen" Norge har flere og større områder hvor all jakt er forbudt. Her i landet drar døm jerveunger ut av hiene sine i våre nasjonalparker og lar sauen og beitedyra overta villmarkene våre..............

Gjest

#14

2013-11-14 18:19

Det utarbeides nå en offisiell støtteerklæring fra Norsk Naturfilmforening. Denne foreningen organiserer de profesjonelle naturfilmerne i Norge, inkludert mange kjente TV-produsenter. Erklæringen vil legge vekt på at Songli ikke bare er for spesielt interesserte, men tvert imot en opplevelsesressurs for hele befolkningen. Songli og Grytdalen er et unikt område for formidling av kunnskap om hjorteviltet, slik det i fremtiden vil bli formidlet av fotografer og naturfilmere på alle nivåer. Støtteerklæringen vil bli sendt til de trønderske avisene og dessuten bli publisert på foreningens egne nettsider.
Tor Bollingmo, leder Norsk Naturfilmforening.

Gjest

#15 Re:

2013-11-22 06:37

#14: -

Takker så mye, vi setter stor pris på dette. Steve Halsetrønning - Grytdalens Venner


Gjest

#16

2014-01-21 19:26

Grytdalen må bevares slik at hjorten har et friområde der han føler seg trygg. Ellers er området topp for turfolk. Æ har mange fine tur dit hvert år. Hjortebrøling er en stor opplevelse. Støtter de som står på for å bevare Grytdalen så den ikke kommer på privat eie.

Gjest

#17

2014-02-02 20:13

Verdifullt for nåtiden og fremtiden

Gjest

#18

2015-05-03 10:58

Verning av bla Grytdalen mener jeg er viktig. Det er fantastisk å se uberørt natur og ønsker at kommende gerenasjoner også skal oppleve dette. Antar det også er viktig for forskningen sin del at det ikke påvirkes av menneskehånd. Et fristed for dyrene er en positiv grobunn for å ivareta artene som holder til der og som vil bygge opp stammen av de jaktbare artene.