NEI TIL IMPORT AV HUMLER

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra NEI TIL IMPORT AV HUMLER-oppropet.

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-11 05:27


Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-11 12:35


Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-04-11 13:52Anonymous

#5 Re:

2013-04-12 14:47

#4: -

"I en rekke artikler siden februar i år har Aftenbladet tatt opp problemene med import av mørk jordhumle Bombus terrestris til pollinering av tomatplanter i veksthus (drivhus). Mattilsynet ombestemte seg og sa nei til videre humleimport fra 1. mars i år. Imidlertid anket Norgro importavslaget de fikk, og LMD kom på banen og instruerte Mattilsynet om å tillate humleimport ved å definere «humlebol» som «emballasje»!"

sakset dette fra en artikkel - dette går jo ikke ann!

Bitten 74

#6 Direktoratet for naturforvaltning har også skrevet om dette

2013-04-12 14:48

Innførsel og utsetting av mørk jordhumle utgjør en svært høy risiko for naturmangfoldet. Direktoratet for naturforvaltning advarer mot fortsatt import av denne humlearten.

http://www.dirnat.no/content/500046448/Fremmede-humler-truer-mangfoldet

Gjest

#7

2013-04-14 10:25

Det er allerede forsvunnet mange humle og biearter her i landet.
Vi har hatt sykdom på honningbier i Norge som har ført til at flere tusen biekolonier måtte sanneres. I Europa og Amerika dør massevis av biekolonier.
Menneskeheten er helt avhengige av pollinerende innsekter
Hvorfor spille hasard med vårt økosystem?
Vi har humler i Norge som kan brukes til pollinering i drivhusene, men deler av gartnerinæringen ser ikke sitt ansvar. Virker som det bare er profitt som teller.
Hvorfor satser ikke gartnerinæringen på å ta vare på, og bygge videre den kunnskapen og kompetansen som allerede finnes her i landet for å produsere humlebol til bruk i gartneriene?
Vi kan ikke bare lukke øynene og håpe det skal gå godt.

Gjest

#8

2013-04-15 13:50

Humleimporten er et vanvittig eksempel på hvordan økonomi går foran miljø! Det er veldokumentert hvordan virus smitter mellom ulike arter av ville bier. Dette må stanses før det er for sent!

Gjest

#9

2013-04-15 18:54

Gjør en forskjell -si din mening!
Vito

#10 Import

2013-04-16 11:01

Hvis det er lov å importere humler så er det sikkert greit å kjøpe bier i utlandet også, insekt er insekt. De kan jo dessuten komme med trailere fra utlandet uansett så det spiller ikke noe rolle.
Sondre

#11 Re: Import

2013-04-16 19:52

#10: Vito - Import

Det er ikke lov å føre fremmede arter inn i landet, så det er ikke lov. Vi lager dette oppropet da vi vil understreke at det ikke skal gjøres noen unntak.
"Insekt er insekt" faller på sin egen urimelighet. Maur, bier, humle.
"De kan komme med trailere fra utlandet - det komme mye med trailere fra utlandet. Narkotika, det betyr ikke at det er greit. Derefor har man lover og regler. Til humler sier naturmangfoldsloven nei, derfor så er det viktig at de instanser som styrer ved at vi titter dem i korta

Møøø!

#12 Ku-import

2013-04-24 11:12

Jeg skal begynne å importere kuer. Det er bare melkeemballasje.
Ketil Hindenes
Gjest

#14

2013-06-13 19:13

Det er svært alvorlig at regjeringen saboterer konvensjonen om biologisk mangfold der et av de mest sentrale punktene nettopp er bekjempelse av fremmede arter.