Behold Sydskogen og Torvbråten skole!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Behold Sydskogen og Torvbråten skole!-oppropet.

Knut S.B.

#1 Skolene på Sydskogen og Torvbråten i Røyken

2013-01-08 02:50

Rådmannen er god til å formulere dårlige løsninger og man må være etterforsker for å finne ut av planene hans!!

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2013-01-08 18:30


Nordlændingen

#3 Re: Skolene på Sydskogen og Torvbråten i Røyken

2013-01-11 17:49

#1: Knut S.B. - Skolene på Sydskogen og Torvbråten i Røyken

Koffør ska det være så galt å slå sammen skolene? 
Det kommer faktisk snart til å skje i lenvik
http://www.folkebladet.no/nyheter/article463941.ece

Liliya

#4 Re: Skolene på Sydskogen og Torvbråten i Røyken

2013-01-12 13:47

#3: Nordlændingen - Re: Skolene på Sydskogen og Torvbråten i Røyken

Det korte svaret er at sammenslåing ødelegger nærmiljøet og tar fra barna en god og trygg nærskole som er helt avgjørende på barnetrinnet.

Ser at det var jevn avstemning i Lenvik, 45% er mot. I Lenvik er det snakk om sammenslåing av ungdomsskoler, hos oss er det snakk om barneskoler.  Det er lagt ned hundrevis av nærskoler i Norge. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at dette har ødelagt nærmiljøer rundt omkring i Norge. På samme måte kan man også finne eksempler på at dette har vært vellykket. For barneskolene på Sydskogen, Torvbråten, Nærsnes og Slemmestad som er omtalt i denne saken er vi overbevist om at lokale skoler er helt avgjørende for å bevare nærmiljøene og et god læringsmiljø for barna.

Fra forslaget om sammenslåing er det også fremhevet at ett av formålene med en fremtidig storskole på Torvbråten er å kunne ta barn fra Slemmestad og Nærsnes når de ikke har kapasitet. Det vil si at lekekamerater og barn fra flerbarnsfamilier, fra disse stedene, vil oppleve å bli splittet mellom to skoler.

Dette er et par av mange viktige poeng i saken om sammenslåing av Torvbråten og Sydskogen.