NMBU - det er ingen skam å snu

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra NMBU - det er ingen skam å snu-oppropet.


Gjest

#1

2016-05-09 22:06

Gi din støtte du også, det er ingen skam å snu!
Eirik Romstad

#2

2016-05-09 22:28

Flertallet i styret og rektor har til nå ikke vært spesielt lydhøre i forhold til innsigelser på prosessen i denne saka.  Et av argumenta som har vært brukt av bl.a. rektor er at det er noen få som har engasjert seg, f.eks. på de interne nettsidene til NMBU.  Det tar tid å skrive innlegg, og vi skal jo også forske og undervise på høgt nivå.  Dette er en måte å vise misnøye med prosessen på som ikke krever så mye tid.  Med mange underskrifter bør vel styreflertallet og rektor snu, eller i det minste være meir mottakelige for argumentene som har vært ført mot en fullstendig uakademisk og lite gjennomtenkt prosess.

Poul Wisborg

#3

2016-05-10 04:26

Støtt faglig selv-organisering!

"Utvalget minner samtidig om at instituttene er den organisatorisk rammen rundt NMBUs operative kjerne. For sterk styring ovenfra kan fortrenge den faglige spontaniteten, motivasjonen og friheten som må ligge i bunnen for NMBUs utdanning og forskning. For sterkt press ovenfra og utenfra kan få dagens instituttmiljøer til å slutte rekkene, og utvikle seg til «centres de resistance»"

Colbjørnsen-utvalget. 2016. Et ambisiøst, lite universitet. S. 24


Gjest

#4

2016-05-10 08:15

Jeg har enda ikke sett noen gode begrunnelser for akkurat valget av seks enheter, mens jeg har sett mange gode begrunnelser for at dette er for få enheter til å organisere mangfoldet på NMBU på en god måte.

Gjest

#5

2016-05-10 09:15

Man må ikke endre på ting som fungerer godt, bare for å endre.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-05-10 09:17Gjest

#7

2016-05-10 13:34

Fordi det er et fornuftig standpunkt i en viktig sak. Jeg har bestandig ment at faktultet er et unødvendig ledd ved et universitet.

Gjest

#8

2016-05-11 17:09

fordi jeg er enig i oppropet, selvsagt!

Gjest

#9

2016-05-12 09:31

Jeg er i utgangspunkt enig i oppropet, men ett moment kunne også ha vært at man brukte mer tid på hele prosessen. jeg har ikke forstått hastverket.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook