Om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning-oppropet.


Gjest

#1

2016-03-09 20:58

Fordi pedagogikken er det viktigaste i yrket vårt- rett og slett

Gjest

#2

2016-03-09 21:34

Pedagogikk er den nødvendige kjernen i all lærergjerning

Gjest

#3

2016-03-10 07:34

Uten pedagogikk i lærerutdanningen, vil skolen ikke kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Og det er viktigere enn noen gang. Med 5-årig utdanning har vi en historisk sjanse til å gjøre pedagogikk til den ryggraden den bør være i lærerutdanningen. For lærerens profesjonalitet, for hver enkelt elev som skal få hjelp til å finne sin vei. Og for landet vårt som trenger kompetente og kreative unge med selvtillit til å finne løsninger på fremtidens utfordringer.


Gjest

#4

2016-03-10 08:37

Pedagogikk er viktig!

Gjest

#5

2016-03-10 09:13

Fordi pedagogisk kunnskap er helt nødvendig for all lærergjerning!

Gjest

#6

2016-03-10 09:30

Ansvarlige politikere kan ikke være bekjent av å gå inn for en slik endring av ped-fagets rolle i en ny 5 årig masterutdanning for fremtidige lærere.Da vil skolene komme til å stå uten lærerne med det god,brede overblikket og kunnskapen om hele eleven og læringsmiljøet.Det er litt av et ansvar å ta!

Gjest

#7

2016-03-10 10:59

Pedagogikk er kjernen i all undervisning

Gjest

#8

2016-03-10 11:31

Fordi pedagogikk og pedagogisk kompetanse er en helt sentral del av lærerutdanningen. Framtidige lærere må ha kunnskap om barns utvikling og læring, om undervisning og om skolens historiske posisjon som viktig samfunnsinstitusjon.

Gjest

#9

2016-03-10 11:37

Pga mistillit til lærerne

Gjest

#10

2016-03-10 12:32

Framtidas lærere trenger fortsatt god kompetanse i pedagogikk.

Gjest

#11

2016-03-10 12:35

jæla viktig m dannnelse

Gjest

#12

2016-03-10 15:38

Pedagogikken er grunnpilaren i læreryrket.

Gjest

#13

2016-03-10 16:35

Fordi yrkesutøvinga vår krev god kunnskap i pedagogikk!

Gjest

#14

2016-03-10 17:38

Jeg brenner for pedagogikkfaget i alle typer lærerutdanninger. Å fjerne pedagogikk som fag i lærerutdanningen er som å fjerne roten og stammen på et tre. Faglig og pedagogisk kunnskap og kompetanse utgjør den helhetlige lærerprofesjonen.

Gjest

#15

2016-03-10 17:43

Lærerne må få den pedagogiske ballasten utdanninga gir, for å kunne den einskilde eleven den læringssituasjonen som trengs. Vi må gi lærerne nok kunnskap og tillit til å forme sin undervisning. Uten pedagogisk forståing vil ein raskt komme til å havne i instrumentell bruk av metodar utvikla av andre, uten den nødvendige forståinga, og refleksjonen.

Gjest

#16

2016-03-10 17:48

Fordi pedagogikk/psykologi er et nødvendig redskap for å utøve læreryrket!

Gjest

#17

2016-03-10 18:28

Bevar mennesket. Hev kompetansen.

Gjest

#18

2016-03-10 19:03

Fordi jeg synes regjeringen går helt feil vei når de svekker pedagogikkens rolle i lærerutdanningen.

Gjest

#19

2016-03-10 19:43

Det nytter ikke bare med faglig fordypning hvis man skal være lærer. Skal man være pedagog, må man ha kunnskap om pedagogikk. Med alle inkludert i norsk skole, og det med rett til tilpasset opplæring- bør også spesialpedagogikk ha en sentral rolle.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-03-10 19:56Gjest

#21

2016-03-10 19:58

En lærer uten pedagogikk, er som en snekker uten hammer og sag.

Forsker

#22

2016-03-10 21:09

Fordi pedagogikk kan brukes både konstruktivt og kritisk


Gjest

#23

2016-03-10 21:47

Jeg ser og vet hvor viktig pedagogikken er for skolen.

Gjest

#24

2016-03-11 02:24

Profesjonsutøvelse handler om å ta selvstendige og individuelle etiske beslutninger til barnets beste. Pedagogisk er et praktisk og et faglig og teoretisk håndverk der kreativiteten ligger i den relasjonelle mellommenneskelige samhandlingen. All forkning viser at barn trenger kompetente voksne, og kompetansen i læreryrket mener jeg ligger i pedagogikken.
Gjest

#25 Om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning

2016-03-11 07:07

Uten en grundig utdanning i og refleksjon rundt pedagogikkens mange aspekter, hadde lærerne blitt en enda lettere kasteball mellom all verdens politikere, byråkrater og rikssynsere. Det er ille nok som det er i dag. Pedagogikkfaget burde i stedet blitt kraftig styrket, både i lærerutdanningen, den enkelte lærers egenutvikling og den kollektive skoleforståelsen på lærerrommet.