ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE -oppropet.


Gjest

#1

2015-10-29 17:28

Fordi er det kjempeviktig!

Gjest

#2

2015-10-30 00:22

Jeg er selv forfatter, men signerer likevel mer på vegne av trengende kolleger enn for meg selv.

Gjest

#3

2015-11-03 16:28

Jeg signerte på dette oppropet fordi jeg mener det er viktig å verne om forfatternes opphavsrettigheter. De er en forutsetning for et levende åndsliv, en levende debatt og en kreativ kultur.

Gjest

#4

2015-11-04 18:24

Når andre tjener på forfatternes arbeide eller bruker det, skal vi både vite om det og ha vår andel.
Det er for mange haier i Publishing-havet - - .

Gjest

#5

2015-11-04 21:09

Jeg er enig i at en fornuftig utformet opphavsrettlovgivning er viktig, og regner med at de som står bak dette oppropet er innstilt på forhandlinger om hvordan tilpasninger til den digitale tidsalder kan bli best mulig for alle parter.

Gjest

#6

2015-11-10 11:27

Jeg ønsker å ivareta forfatteres og oversetteres rettigheter.

Inge Bø

Gjest

#7

2015-11-10 11:58

Det står: Europakommisjonen har valgt seg feil mål når den vil ofre opphavsretten for å kunne skape ”et digitalt indre marked” ...

Eg saknar dokumentasjon av kva Europakommisjonen gjer/har gjort i denne saka.

Jon Grepstad


Gjest

#8

2015-11-10 12:45

Jeg signerte dette oppropet fordi jeg er skribent, journalist og forfatter og mener at opphavsretten er av sentral betydning.

Gjest

#9

2015-11-10 15:10

Fordi opphavsretten min er avgjørende for å overleve som journalist og tegneserieskaper.

Gjest

#10

2015-11-11 12:58

Europeisk åndsliv er truet fra mange hold

Gjest

#11

2017-02-16 19:26

Skaff dere et arbeid, og slutt og skriv møkkabøker.