Vi som ønsker AKER sykehus tilbake!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi som ønsker AKER sykehus tilbake!-oppropet.


Gjest

#1

2015-04-14 13:21

Det er viktig at alle har et forsvarlig helsetilbud der man bor og har tilhørighet.

Gjest

#2

2015-04-14 13:25

Fordi jeg mener Aker Sykehus er nødvendig!!

Gjest

#3

2015-04-14 13:52

Befolkningsveksten i regionen gjør det påkrevet å gjenåpne Aker Sykehus

Gjest

#4

2015-04-14 14:00

Jeg har vært pasient der, er bosaty i Alna bydel og må nå bruke A-hus, og liker det ikke.Stort, uoversiktlig og ovrrfyllt!

Gjest

#5

2015-04-14 14:30

lokalsykehus er viktig for beboere og for oslo som hovedstad i utvikling

Gjest

#6

2015-04-14 14:32

Fordi jeg har et personlig forhold til Aker Sykehus, og jeg synes det er uhørt at Oslofolk skal måtte reise ut av byen for å få behandling.

Gjest

#7

2015-04-14 14:37

Har et veldig godt forhold til dette sykehuset og vi trenger det.

Gjest

#8

2015-04-14 14:40

Flere i min familie har vært pasienter på Aker Sykehus. Bare gode erfaringer, og ligger i nærheten. Skal vel ikke være nødvendig å legge ned et sykehus som er pusset opp, og ikke minst kan ta i mot lokalbefolkningen. Ser ut som det er trangt nok på de andre store sykehus. Nei, la oss få det tilbake vær så snill!!

Gjest

#9

2015-04-14 14:41

Vi må ikke miste Akersykehus

Gjest

#10

2015-04-14 15:03

vi trenger flere sykesenger i oslo

Gjest

#11

2015-04-14 15:14

For å slippe å reise helt Ahus, da Akersykehus er nærmere for oss som bor i groruddalen.

Gjest

#12

2015-04-14 15:23

Jeg har hatt nært forhold til Aker sykehus, min mor arbeidet der, jeg også en periode, og jeg har vært innlagt , undersøkt og vært der mye før i tiden. Jeg bor på Vestli og VIL IKKE tilbringe tiden på Ahus om jeg slipper, fryktelig å dra så langt når man har sjukehus rett borti her!!!!!

Gjest

#13

2015-04-14 16:23

Dette sykehuset fungerte jo, dessuten gikk det med overskudd!!!!

Gjest

#14

2015-04-14 16:29

Jeg har selv ligget på Aker , fødte også min sønn der, bra å ha et nærsykehus, håper vi når frem med dette...og får Aker sykehus tilbake...

Gjest

#15

2015-04-14 16:29

Fordi vi virkelig trenger Aker Sykehus tilbake.

Gjest

#16

2015-04-14 16:36

Helt rimelig at Groruddalen og Oslo Øst har eget sykehus. Samtidig ligger Aker sykehus temmelig sentralt for hele byen.

Gjest

#17

2015-04-14 16:48

La Aker Sykehus leve!

Gjest

#18

2015-04-14 16:51

Bydelen , Groruddalen trenger Aker,som vi alltid har gjort. Jeg er født der og de gangene jeg har vært syk,Aker.
Skjønner ikke at det er mulig å i det hele tatt tenke tanken med å fjerne Aker Sykehus.

Gjest

#19

2015-04-14 16:53

Fordi jeg ser det enorme behovet for flere sykehusplasser
i Groruddalen, og ser også at A-hus er sprengt.

Gjest

#20

2015-04-14 16:55

Det var en katastrofe å legge ned Aker Sykehus og har bare ventet på at det skal komme en anledning til åpning igjen. Det er jo ingen tvil om at sykehuset trengs når man ser hvordan ventetid og andre problemer de har på A-hus som jeg nå tilhører. Og det er vel ikke bare A-hus som har problemer med ventetiden.

Gjest

#21

2015-04-14 17:02

Vi ha Aker Sykehus tilbake vil ikke ha Ahus.

Gjest

#22

2015-04-14 17:19

Vil ha Aker sykehus tilbake.

Gjest

#23

2015-04-14 17:30

Fordi innbyggere i Oslo trenger dette sykehuset i drift for øke tryggheten ved sykdom.

Gjest

#24

2015-04-14 17:47

Jobber på Aker Sykehus .. Jobbet der 25 år og sett et bra Sykehus blitt plukket fra hverandre

Gjest

#25

2015-04-14 17:54

Vi trenger et sterkt lokalt sykehus da det kommer mange beboere i distriktet.