Nei til Fossumbyen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til Fossumbyen-oppropet.


Gjest

#1

2014-07-02 07:13

Det er et overgrep å presse inn en Fornebybebyggelse på et område som egentlig er innenfor markagrensen. Ingen arkitektkonkurranse er utlyst, det forventete forslaget til områdeutbyggingen er langt overdimensjonert, og det blir en bilbasert satelittbebyggelse som ikke er forenelig med lokalsamfunnets behov og ønsker.

Gjest

#2

2014-08-25 22:16

Jeg er imot masive bygg plannen. Vi har mye trafikk allerede og det er ingen synlig plan for trafikk i fremtiden.
Det kunne bygges mellom 400 og 500 eindomer men ikke mer.
Laila

#3 Re:

2014-09-01 18:59

#1: -  

 Helt enig.

Håper at oppropet lykkes.

Det er en gave til fremtidige generasjoner.

Ta vare på Bærum!!!


Gjest

#4

2014-09-01 19:31

Lykke til med oppropet! Vi får håpe at politikerne skjønner alvoret i det som skjer når slike planer tar overhånd. Det må stoppes!

Gjest

#5

2014-09-02 14:58

Nei til Fossumby med 6000 boenheter
Ja til 2000 boenheter.

Gjest

#6 Re:

2014-09-03 07:21

#5: -  

 Men hva med infrastruktur? Veier?

Allerede i dag er det kaos


Gjest

#7

2014-09-08 13:54

Planen kan umulig ta hensyn til fredningen av Ankerveien som kulturminne, hvor eksisterende bebyggelsen er underlagt «gul sone», samt hensyn til bruk av dyrket mark «Smie jordet»"

Gjest

#8

2014-09-08 20:44

Trafikkaviklingen er ikke dimensjonert for en slik økning. Høyhus så tett inn imot marka og Bogstadvannet vil ødelegge området og dets nturnærme kvaliteter

Gjest

#9

2014-09-11 18:53

Stopp massiv boligbygging i et sårbart område nær et vassdrag og vann. Boliger bør bygges nær tog og bane, ikke midt i et viktig rekreasjonsområde for tusenvis av mennesker i Oslo og Bærum.

Gjest

#10

2014-09-11 21:08

Dette er et område som mangler kommunikasjons-infrastrukturen for å understøtte en slik utbygging. Det er uklokt å bygge ut i denne delen av kommunen. En eventuell utbygging vil forsterke de trafikale problemene.

Gjest

#11

2014-09-12 08:58

Matjorda vår må bevares; jorde etter jorde blir borte til fodel for industribygg og boliger. Hvor skal maten vår komme fra? Utelukkende fra import? Vi vil ha norsk mat.'

Gjest

#12

2014-09-13 18:22

Jeg er egentlig ikke mot utbygging, men planene er altfor store - deg blir for tett.


Gjest

#13

2014-09-13 18:48

Det verste ved utbyggingsplanene for Fossum-området er den totale mangelen på infrastruktur for transport. Man avspises med matebuss til Østeråsbanen. Når man kjenner området er dette helt ufattelig innsiktsløst.
Trollet

#14 Nei til Fossumbyen

2014-09-16 16:34

Bare navnet Fossumbyen bærer bud om hva utbygger her planlegger. Nå må jaggu Bærums politikere opphøre med all nedbygging av dyrkbar mark og annet verneverdig areal. Bærums befolkning får heller eventuelt stå ut litt dårligere kommuneøkonomi grunnet mindre utbygging.  Fortetting virker dessverre å være politikeres  nye mantra.

 


Gjest

#15

2014-09-28 16:23

Politikerne har vedtatt at det skal bygges langs offentlig kommunikasjon. Det er langt til det fra Fossum. Veien er tåler ikke mer trafikk.
Matebussordning vil ikke fungere.

Gjest

#16 Det må til!

2014-11-06 18:36

Syntes at Fossumbyen høres interessant ut. Det er et kjempe fint naturområdet som bærer preg av mye friluft og aktivitet. Dessverre er det slike tiltak som må til for at nykommere skal trives og ha et sted å leve også. Slike bebyggelser kan bli utført på forskjellige vis, og jeg tror det vil funke. Jeg er mer skeptisk til trafikkorienteringen og veistandaren. Skal Fossumby bli realitet, må trafikken også "shines" opp. Bedre, større veier, og Røa-krysset vil bli helt korka om det ikke gjøres noe med. 


Gjest

#17

2014-11-12 15:42

Det vil være en katastrofe for hele området med en tett bebyggelse. Foruten ødelagt natur og fritidsarealer som blir borte, er selve Røa-krysset allerede i dag et stort problem mht trafikk-avvikling! Først må infrastrukturen på plass før ny utbygging på Røa og omegn.

Gjest

#18 Re:

2014-12-11 21:27

#1: -  

 Enig med uttalelsen overgrep og sattelittby.. Nei, og atter nei..


Gjest

#19

2014-12-20 12:00

En satelittby på Fossum er ikke forenelig med Bærums kulturhistorie og visjoner om en grønn bygd. Området er for verdifullt til å ødelegges av så tett bebyggelse helt opp mot Østernvann . Estetikk og miljø ,gode oppvekstforhold og turområder for de som allerede bor her er viktige for trivselen. Ikke sprengt trafikk og støy. Fossum er for meg et kulturhistorisk område av høy verdi . Det var her vi gikk på ski gjennom hele oppveksten. Det er ikke for ingenting at Bærum har ligget høyt på statestikken som en grønn bygd med gode oppvekstvilkår og gode skoler . Vi har også ungått drabantbystempelet ,nettopp fordi vi har hatt flinke politikere som ser sammenhengen i det bygde miljø , bevaring av jordbruk og estetikk ved nybygg !Fortetting med kvalitet er stikkord !!

Gjest

#20

2015-03-15 15:49

Er helt enig med dere . Vi skal ikke bare
tenke penger... Vi må ha rom rundt oss.
Grønne arealer så vi for beholde ren luft.
Tenk på all biltrafikk som dette medføre...
Jeg trives godt her, akkurat fordi det er
god plass rundt blokkene Sånn vil vi ha det,
for våre barn og barne-barn

Gjest

#21

2015-03-17 01:06

Total mangel på infrastruktur, Ankerveien, gjennom Røa!!!!, Griniveien, P&R osv osv osv.
Alt for massiv størrelse/type/antall.
Jordbruksareal forsvinner!!
Ser ingen sammenheng i planverket; for mange adm enheter innvolvert (Oslo kommune, Oslo Fylke, Bærum kommune, Akershus fylke). Alle forhold ligger til rette for at dette blir tidenes dårligste plan og gjennomføring. Kanskje verre en Fornebu også ...SKREKK OG GRU!

Gjest

#22

2015-04-19 07:09

Hovedsaklig fordi konsekvensene for trafikken ikke er ivaretatt.

Gjest

#23

2015-05-27 20:17

Mangler infrastruktur i bærum til å håndtere mer trafikk

Gjest

#24

2015-05-29 20:09

Dette er et brutalt inngrep i et viktig kultur- og landskapsområde, som heller burde vernes mot utbygging.og andre inngrep. Helt fremmedartet og malplassert bebyggelse som ødelegger dagens opplevelsesverdier med samspillet av natur og kultur i et historisk perspektiv.

innflyttere har hatt glede av- og som dette flertallet i befolkningen dermed mister.

Gjest

#25

2015-06-17 11:14

Vi bygger ikke i matfatet!