FORBY MUSE OG ROTTEGIFT MED ALFAKLORALOSE

Musegift med alfakloralose er en relativt ny musegift i Norge. Det har kommet inn meldinger om forgiftninger fra hele landet, og mange katter har dødd. Katter vil kunne få i seg musegift ved å spise forgiftede mus, eller ved å spise direkte fra dispenser.

Giften påvirker ikke bare katter, men andre kjæledyr som hund. Rovdyra våre blir også utsatt for giften og hubroen som er rødlistet, er særlig utsatt.

Andre rovfugler kan også være utsatt. Det antas at det er store mørketall hva gjelder dødsfall som følge av inntak av giften direkte eller gjennom byttedyr som har spist giften.

MUSEGIFT2.png

Dyrenes Hus, Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn krever at musegiften forbys og tas av hyllene. Myndighetene må se alvoret av rekkevidden denne giften har og innse at den ikke bare tar livet av  kjæledyr, men  truer det norske dyrelivet. Vi henviser til Naturmangfoldloven § 5.

Dyrebeskyttelsen Norge har gått ut med advarsel om stoffet og Bjarne Kvale, dyrlege ved AniCura Kongsvinger Veterinærklinikk melder at dette stoffet også finnes i rottegift og advarer mot den.

Dyrenes Hus ønsker å synliggjøre omfanget av problemet. Vi vil bevare norsk dyreliv, verne om våre kjæledyr og krever nå at det tas tiltak mot denne giften.

 


Dyrenes Hus, Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dyrenes Hus, Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...