FORBY hitrening med rev!

IMG-3284.jpgHitrening/kunsthitrening er trening av hund til jakt på rev. Ifølge Norsk Kennelklub (NKK) samt dachs- og terrierentusiasters egne internettsider foregår treningen ved at en rev eller grevling blir sperret inne i et bur som senkes ned i bakken. Via ganger som fører fram til buret skal en hund deretter lete seg fram til viltet. Dyret i buret har ingen mulighet til å komme seg unna men må vente på hunden som nærmer seg. Reven blir utsatt for ekstremt stress og har i følge studier forhøyet stresshormon i blodet lenge etter avsluttet trening. 

Rever som brukes til hitrening fødes i fangenskap og holdes fanget mellom øktene. Reven er skapt for å leve i et hi sammen med sin revefamilie. De har behov for å grave, jakte, streife og treffe andre rever noe den frarøves i fangenskap.

HITRENING MED REV BRYTER DYREVELFERDSLOVEN!

Dyrevelferdsloven kap. I § 3 «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.».

Dyrevelferdsloven kap. II § 23 "Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel."

På tross av at flere fagpersoner har uttalt seg MOT bruk av levende rev i hitrening er denne praksisen fortsatt høyst levende. 

VI ØNSKER ET TYDELIG FORBUD MOT HOLD AV REV TIL HITRENING!

Pelsdyrnæringen avvikles, nå krever vi samme omtanke for rever i fangenskap for hitrening!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anne Meisingset kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook