Forbedring av vannkvaliteten på Vispen badeplass! - Signér og del!

Vannkvalitet-Vispen_badeplass.jpgFoto: Knut-André Haugen

NB - Husk å ikke begrense antall signeringer til én pr. familie - jo flere, jo bedre!

Tidligere var Vispen en velbesøkt badeplass, ofte med 2–300 badegjester per dag, men kraftig algeoppblomstring og uutholdelig kloakklukt førte til at stedet i fjor sommer nesten var tomt for folk. 

Vi i næromådet mener at kommunens plan er for passiv og minner om at Hunnebunnen i sin nåværende tilstand ikke er egnet som rekreasjonsområde i store deler av året.

Kommunen bør derfor ikke droppe «vannutskifting» ved mudring, men gå inn for både å mudre og å begrense de lokale næringssalttilførslene til Hunnebunn. Kommunen må gjøre både og, mener Knut-André Haugen fra Skjærviken lokalsamfunnsutvalg. (ref. Fredrikstad Blad)

 

alger-Vispen1.jpgFoto: Knut-André Haugen

Mener handlingsplanen for Hunnebunnen er passiv: Advarer mot store algeplager ved Vispen også i 2019

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jostein Flatin kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...