Forbedring av vannkvaliteten på Vispen badeplass! - Signér og del!

Vannkvalitet-Vispen_badeplass.jpgFoto: Knut-André Haugen

NB - Husk å ikke begrense antall signeringer til én pr. familie - jo flere, jo bedre!

Tidligere var Vispen en velbesøkt badeplass, ofte med 2–300 badegjester per dag, men kraftig algeoppblomstring og uutholdelig kloakklukt førte til at stedet i fjor sommer nesten var tomt for folk. 

Vi i næromådet mener at kommunens plan er for passiv og minner om at Hunnebunnen i sin nåværende tilstand ikke er egnet som rekreasjonsområde i store deler av året.

Kommunen bør derfor ikke droppe «vannutskifting» ved mudring, men gå inn for både å mudre og å begrense de lokale næringssalttilførslene til Hunnebunn. Kommunen må gjøre både og, mener Knut-André Haugen fra Skjærviken lokalsamfunnsutvalg. (ref. Fredrikstad Blad)

 

alger-Vispen1.jpgFoto: Knut-André Haugen

Mener handlingsplanen for Hunnebunnen er passiv: Advarer mot store algeplager ved Vispen også i 2019

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jostein Flatin fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...