Digitalisering av Mattilsynets papirmølle

Mattilsynets nåværende praksis for søknad om refusjon for nødhjelp til dyr krever utfylling av 4-5 ark per sak, for hånd. Når svar mottas kommer det ikke mindre 2-3 brev - én kopi til klinikken og i mange tilfeller to brev til ansvarlig veterinær. Brevene dukker også opp på deres første folkeregistrerte adresse og/eller første klinikk veterinæren har arbeidet ved. Dette resulterer i at klinikker må åpne brev og betale porto for å videresende brev til riktig mottaker. I tillegg må veterinærenes foreldre leke postbud. Hvert svar sendes i separate konvolutter og består av 5 ark per sak hvor ett av arkene kun inneholder tre trykte linjer med info om vedlegg. Dette er svært lite miljøvennlig.

Når undertegnede har spurt Mattilsynet om disse problemene gis til svar at dette må ryddes opp i av veterinæren selv og at det har med Brønnøysundregistreret og ikke Mattilsynet og gjøre. Men veterinærene har aldri meldt noe til Brønnøysundregisteret og de har også flyttet folkeregistrert adresse opp til flere ganger siden de bodde hos sine foreldre.

Nå ønsker vi en endring! Verden er for lengst digitalisert og vi krever at Mattilsynet følger med i utviklingen. Dette vil spare oss for uendelig mye unødvendig ekstraarbeid og vil også eliminere leveringsproblemene. Uavhengig av om veterinæren jobber i klinikk eller i egen praksis vil papirene nå rette person og heller ikke koste miljøet én eneste krone.

Det foreslås et online skjema via Mattilsynets hjemmesider og at svar mottas per Digipost.