Folkets høringssvar: Oppløs Viken!

Folkets høringssvar: Oppløs Viken!  

Tvang er en dårlig metode for ekteskap, både når det gjelder folk og fylker. Nå krever vi at Østfold, Akershus og Buskerud får den skilsmissen folket har krevd!

Vi lever i en tid der folk opplever økende avstand til politikken, og hvor både makt og rikdom samles hos færre enn før. På tross av at tre av fire som bor i Akershus, Buskerud og Østfold ikke var for Viken, tvang likevel Solberg-regjeringen fram monsterfylket.  

Folkets høringssvar: Oppløs Viken! mener folkestyret må styrkes ­– og innbyggerne må bli hørt. Tvangssammenslåing har ført til sentralisering, at makt flyttes lenger unna folk og gitt oss et nytt fylke ingen egentlig ville ha.  

Å oppheve Viken og la Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstå er viktig for et sterkere folkestyre der beslutningene tas nærmere folk. Det vil gi større rom for politikk som er tett på lokalsamfunn i de ulike fylkene, både når det gjelder næringsutvikling, kultur, skole og transport. Det er hensiktsmessig å samarbeide på tvers av fylkene, men vi trenger ikke være tvangssammenslått for å samarbeide godt.  

Folkets høringssvar: Oppløs Viken! er signert av X antall innbyggere og vi ber Viken fylkesting sørge for en oppløsing av Viken og gjenopprette Østfold, Buskerud og Akershus.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Balder Alvær Olafsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...