Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen

Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen Til Bergen Byråd og Bergen Bystyre;   Vi - bilister, innbyggere og næringsdrivende i Bergen - ber dere som styrer byen vår om at dere ikke øker bompengene til bilistene i Bergen mer, og ikke øker antall bompenge-innkrevingssteder. Vi har ikke råd til å betale mer i bompenger enn i dag! Vi opplever at bompengene er mer enn høye nok allerede. Vi har ikke råd til å betale for å passere flere nye bomstasjoner rundt om i kommunen. Kollektivutbygging må finansieres på annen måte. Dersom man ikke har nok penger til de planene man har med dagens inntekter, må kommunen satse på tiltak som kan gjennomføres uten forhøyet bompengeinnkreving. Bompengene må i fremtiden brukes til veiprosjekter som bringer biltrafikken utenom bykjernen, samt tiltak som naturlig fører til at man oppnår ønskete mål.   Vi – innbyggerne av Bergen Kommune støtter dette oppropet, og dets krav, ved våre signaturer.