Folkeaksjon mot flere bompenger i Bergen

Her er oppropet som vi vil at folk skal signere på

Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen
Til Bergen Byråd og Bergen Bystyre;

Vi - bilister, innbyggere og næringsdrivende i Bergen - ber dere som styrer byen vår om at dere ikke øker bompengene til bilistene i Bergen mer, og ikke øker antall bompenge-innkrevingssteder.
Vi har ikke råd til å betale mer i bompenger enn i dag! Vi opplever at bompengene er mer enn høye nok allerede.
Vi har ikke råd til å betale for å passere flere nye bomstasjoner rundt om i kommunen.
Kollektivutbygging må finansieres på annen måte. Dersom man ikke har nok penger til de planene man har med dagens inntekter, må kommunen satse på tiltak som kan gjennomføres uten forhøyet bompengeinnkreving.
Bompengene må i fremtiden brukes til veiprosjekter som bringer biltrafikken utenom bykjernen, samt tiltak som naturlig fører til at man oppnår ønskede mål.

Vi – innbyggerne av Bergen Kommune støtter dette oppropet, og dets krav, ved våre signaturer.


folkeaksjon mot flere bompengeri bergen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at folkeaksjon mot flere bompengeri bergen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook