Folkeaksjon mot energiunionen

Grafikk_folkestyre_enkel2.jpg

Ved å slutta seg til EUs energiunion ACER, har stortingsfleirtalet 2017-2021 gitt frå seg råderetten over elkrafta og straumprisane. Dette vedtaket er eit brot på den norske Grunnlova. Difor finst det berre ei løysing på straumpriskrisa.

Nei til EU krev:

  • Ut av energiunionen ACER.
  • Norsk styring av elkrafta og straumprisane.
  • Ja til balansert kraftutveksling. Nei til krafteksport som fører til import av europeiske straumprisar.   

Nei til EU ber organisasjonar og grupper slutta seg til dette kravet.

neitileu.no

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Nei til EU vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...