Folkeaksjon mot energiunionen

Grafikk_folkestyre_enkel2.jpg

Ved å slutta seg til EUs energiunion ACER, har stortingsfleirtalet 2017-2021 gitt frå seg råderetten over elkrafta og straumprisane. Dette vedtaket er eit brot på den norske Grunnlova. Difor finst det berre ei løysing på straumpriskrisa.

Nei til EU krev:

  • Ut av energiunionen ACER.
  • Norsk styring av elkrafta og straumprisane.
  • Ja til balansert kraftutveksling. Nei til krafteksport som fører til import av europeiske straumprisar.   

Nei til EU ber organisasjonar og grupper slutta seg til dette kravet.

neitileu.no

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nei til EU fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...