Flere Gilde-produkter på Kiwi i Norge

Jeg  ønsker å støtte den norske bonden. Er du med? 

På Kiwi i Kviteseid savner jeg flere produkter av Gilde, for eksempel kjøttdeig. Gjør du også det, på din lokale Kiwibutikk?

Det er rett og slett fordi NorgesGruppen har satt restriksjoner på hvilke produkter Kiwibutikker i hele landet får lov til å ta inn og selge. Det er en kort liste Gilde-produkter vår fine, lokale Kiwibutikk får lov til å ta inn. NorgesGruppen har bestemt at de vil selge sine egne merkevarer, for det tjener de såklart mer penger på. Det er økonomisk logisk, men ikke sosioøkonomisk logisk fordi det svekker den norske bonden som driver smått (eller mellomstort) og godt. 

Så dette er større enn jeg trodde, det må gå helt til toppen i NorgesGruppen for å kunne slå igjennom. Så da trenger vi hele Norge med på å vise at vi ønsker Gilde-produkter i våre lokale matbutikker, fortrinnsvis Kiwi. 

Som forbrukere kan vi gjøre en forskjell, hvis vi sammen spør om å få flere Gilde-produkter inn i matbutikken, vil vi sannsynligvis få større gjennomslagskraft.

På den måten kan vi støtte både lokalt næringsliv og den norske bonden. 

Signer oppropet og del iherdig, så ser vi hva vi får til😀

Mvh Linn-Marita Kyrvestad

Litt informasjon og bakgrunn for oppropet:

Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle. Norske bønder produserer mat med dyrehelse og plantehelse i verdensklasse, vi bruker minst antibiotika i matproduksjon i hele Europa og er svært restriktive i bruken av sprøytemidler. Et aktivt landbruk gir også vakre landskap og grunnlag for næringsvirksomhet. Over hele landet er landbruket en viktig bidragsyter til sysselsetting, bosetting og verdiskaping. Landbruket bidrar til framtidig velferd i Norge. (https://www.bondelaget.no/mat/)

Det er en kamp om kunder, både blant dagligvarekjedene og mellom de ulike merkevarene i butikkene. Kjedene har stor makt over hva vi får velge mellom på handleturen. Aller helst vil dagligvarekjedene kontrollere mest mulig av verdikjeden, de inngår kontraktproduksjoner der bonden til slutt ikke lenger er herre i eget hus.

Norske bønder eier sine egne slakterier, meierier og møller og så videre, organisert gjennom samvirker. Det gjør at de kan følge varene litt lenger fram mot forbrukeren, og få del i fortjenesten litt lenger enn om de hadde vært rene råvareprodusenter. Lønnsomhet for bonden er det som avgjør om vi kan fortsette å produsere mat i Norge. Det er konkurranse i alle ledd i varehandelen, men selskapene bak bøndenes merkevarer er de eneste som har som formål at bonden skal få en høyest mulig pris for sin råvare.

Dette er viktig for å opprettholde landbruk over hele landet. Matproduksjon i Norge innebærer lav bruk av antibiotika og sprøytemidler, holder kulturlandskapet åpent og skaper liv i bygdene. For å kunne fortsette med det, er det avgjørende at bondens egne merkevarer som Gilde, Prior og Tine øker sin del av markedet. (https://www.nationen.no/debatt/norsk-landbruk-og-levende-bygder/)

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Linn-Marita Kyrvestad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...