Vi som er for Fjord Motorpark

"Vi som er for Fjord Motorpark" er en underskriftkampanje for naboer, tilhengere og støttespillere av Fjord Motorpark som ønsker å vise sin støtte til dette fantastiske anlegget.

Vi har full tiltro til kommunestyrets saksbehandling og avgjørelser, det faktum at grunneierne vil få en rettferdig pris og at støynivået fra anlegget vil bli regulert etter dagens lover og regler.

Vi ser også nødvendigheten og fordelene med å ha et rusfritt alternativ til fotball og annen sport (mennesker er heldigvis forskjellige) som vil trekke både barn, unge og voksne ut i fri luft!