Fastlegekontorene i Trøgstad må bestå

1. Vil du at Trøgstad legekontor skal bestå slik som i dag, med to faste leger med fulle hjemler? Da må du signere her.

2. Vi ønsker trygghet og kontinuitet og vi ønsker å beholde legekontoret vårt. 

3. Vi ønsker ikke at pasienter som bruker Søren Larsen i dag, må flytte til et nytt kontor.

Vi mener at å flytte halvparten av pasientene og miste en lege ved kontoret vil føre til mindre fleksibiltet og et dårligere tilbud til pasientene.

4. Vi ønsker en stabil løsning ved begge legekontorene i Trøgstad, som sikrer god nok og forutsigbar legedekning. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Line Berge kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook