Færre tilsyn gir økt fare for dyrelidelser. Gi dyrevernnemndene tilbake mandatet til å utføre rutinekontroller

Nye retningslinjer for dyrevernnemndene har ført til langt færre tilsyn. Dette går blant annet utover rutinetilsyn for å sjekke at mosjonskravet følges.
 
Mattilsynet har bestemt at en inspektør må være med dyrevernnemnda på tilsyn, selv om det bare er for å sjekke at regelverket blir fulgt. I ferietida kan det være bare en inspektør på dyrevelferd på avdelingen, og rutinetilsyn må nedprioriteres. Dette er i den perioden det er behov for tilsyn med mosjonskravet.
 
Avdelinger av Mattilsynet har tidligere år har hatt over 50 tilsyn med mosjonskravet i løpet av sommeren, utført av dyrevernnemnda. Dette har de ikke mulighet til lenger. 
 
Kua på bildet er fra et fjøs der mosjonskravet ble brutt for alle storfe i mange år. Hun og de andre kyrne stod permanent lenket fast og fikk aldri oppleve å komme ut. Hver sommer oppdages nye tilfeller av brudd på mosjonskravet. Uten bruk av dyrevernnemndene blir det vanskeligere å avdekke slike tilfeller.   
 
Landbruks- og matministeren har pålagt Mattilsynet å rydde opp, og dette ble følgene. Dyrene må lide for nye regler som ikke gir mening. Legfolk klarer like godt som fagfolk å observere om dyr er inne eller ute, om de har nok mat og vann, om de har reinhold, matter, osv. Ved avvik kan sakene følges opp på vanlig måte av Mattilsynet.
 
Rutinetilsyn er svært viktig for å sjekke at dyr får det mininum av velferd som regelverket skal gi dem, og for å stoppe dårlig dyrehold og hindre at det får utvikle seg til dyretragedier. Nå rammes tilsynet av bemanningsproblem på grunn av de nye retningslinjene.
 
Gi dyrevernnemndene tilbake mandatet til å utføre rutinekontroller. Det er behov for flere tilsyn med dyrehold - ikke færre.  
 
 
Brudd_på_mosjonskravet.jpg 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dyrenes Rett kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook