Få tilbake busstidene og prisene i Trøndelag

AtB skal spare 80 millioner kroner i 2015. Innsparingene gir 100 færre daglige avganger i Trondheimsregionen neste år. 

I tillegg setter AtB opp prisene f.o.m. 1.januar 2015. Dette vil påvirke de aller fleste av oss. 

Signer oppropet og vis din misnøye! 

Facebookside: Få tilbake busstidene og prisene i Trøndelag


Stian Tørstad og Linn Haugen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen