Få Kiropraktorbehandling under egenandelsordninga

Signer om du vil ha behandling hos kiropraktor under egenandelsordninga.

Dette er en underskriftskampanje for å få Kiropraktorbehandling inn under egenandelsordningadette. Vi som lever med langvarige og kroniske smerter og har god hjelp av behandling hos kiropraktor, må betale av egen lomme og får ikke dekt noe selv om beløpene blir store.

Nå vil vi ha det under egenandelsordninga.